REKLAMA

XBS PRO-LOG S.A.: Zmiana stanu posiadania

2021-06-24 13:29
publikacja
2021-06-24 13:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_23.06.21.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
XBS PRO-LOG S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent" „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 23 czerwca 2021 roku sporządzonego przez XBS LOGISTICS S.A. z siedzibą w Pass, Błonie (dalej: „Akcjonariusz”) zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, dalej: „Ustawa o ofercie”), o dokonanych na rynku NewConnect w dniu 21 czerwca 2021 r. transakcjach nabycia łącznie 1375 akcji Emitenta, co skutkowało zmianą liczby głosów Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz poinformował, że przed zaistnieniem powyższego zdarzenia, Akcjonariusz posiadał 889.806 akcji Emitenta reprezentujących 88,98 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 889.806 głosów, stanowiących 88,98 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz poinformował, że po zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa wyżej Akcjonariusz posiada 891.181 akcji Emitenta reprezentujących 89,12% proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 891.181 głosów, stanowiących 89,12% proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie 23.06.21.pdfzawiadomienie 23.06.21.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Jacek Kołodzieczyk Prezes Zarządu
2021-06-24 Remigiusz Zdrojkowski Członek Zarządu
2021-06-24 Damian Kieblesz Członek Zarządu
2021-06-24 Daniel Korbus Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki