4,5400 zł
-1,30% -0,0600 zł
X-Trade Brokers DM SA (XTB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Q32019_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów: 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
II. Przychody z działalności operacyjnej 149 733 245 515 34 752 57 721
III. Zysk z działalności operacyjnej 23 165 113 885 5 376 26 774
IV. Zysk przed opodatkowaniem 28 353 120 419 6 581 28 311
V. Zysk netto 20 663 97 498 4 796 22 922
VI. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 0,18 0,83 0,04 0,20
VII. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 980) 138 412 (2 084) 32 541
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 140) (796) (497) (187)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (23 104) (69) (5 362) (16)
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (34 224) 137 547 (7 943) 32 337
XII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 1 106 757 970 074 253 054 225 599
XIV. Zobowiązania razem 650 086 514 918 148 639 119 748
XV. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 342 1 365
XVI. Kapitał własny 456 671 455 156 104 415 105 850
XVII. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 3,89 3,88 0,89 0,90


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący
sposób:* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych –
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,3086;−
za okres porównawczy: 4,2535;


* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według
średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu
sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,3736;− za
okres porównawczy: 4,3000.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q2019.pdfRaport 3Q2019.pdf Raport za III kwartał 2019 roku
Raport Q32019 ENG.pdfRaport Q32019 ENG.pdf Raport za III kwartał 2019 roku - tłumaczenie na język angielski

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Paweł Szejko Członek Zarządu
2019-11-08 Omar Arnaout Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.