REKLAMA

X-TRADE BROKERS DM SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-04 14:49
publikacja
2021-01-04 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-04
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
• za I kwartał 2021 roku – 7 maja 2021 r.
• za III kwartał 2021 roku – 9 listopada 2021 r.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 10 marca 2021 r.

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku – 20 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku;
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2021 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
• zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-04 Paweł Szejko Członek Zarządu
2021-01-04 Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki