REKLAMA

Wyłudzanie pieniędzy z tarczy? Atak "Wiadomości" na Polski Fundusz Rozwoju

2021-03-31 09:08, akt.2021-03-31 19:57
publikacja
2021-03-31 09:08
aktualizacja
2021-03-31 19:57
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Polski Fundusz Rozwoju wdrożył wszelkie możliwie profesjonalne i przewidziane prawem procedury kontrolne wypłat subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR - poinformował fundusz w środowym oświadczeniu.

PFR odniósł się w ten sposób do materiału wyemitowanego we wtorek w Wiadomościach TVP.

"Nie jest prawdą jak sugeruje materiał wyemitowany w Wiadomościach TVP, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie podejmuje działań w celu weryfikacji wniosków o wypłatę subwencji finansowej zarówno przed jej dokonaniem oraz następczo" - napisano w oświadczeniu.

"Nie jest prawdą jak sugeruje materiał wyemitowany w Wiadomościach TVP, że PFR S.A. lub jego Prezes Zarządu nie dokłada należytej staranności celem zapobiegania wyłudzeniom środków z Tarczy Finansowej" - dodano.

W oświadczeniu napisano, że PFR wdrożył wszelkie możliwie profesjonalne i przewidziane prawem procedury kontrolne wypłat subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR, z uwzględnieniem celu i charakteru programu pomocowego przeciwdziałającego skutkom pandemii Covid-19.

“Nie jest prawdą podana w Wiadomościach TVP informacja, że Prezes Zarządu PFR S.A. Pan Paweł Borys był kiedykolwiek pracownikiem banku Pekao S.A., a sposób przedstawienia jego osoby w materiale Wiadomości TVP może naruszać jego dobra osobiste” - czytamy w oświadczeniu funduszu.

“Uwzględniając powyższe fakty, Polski Fundusz Rozwoju S.A. uważa, że materiał wyemitowany 30.03.2021 r. w Wiadomościach TVP odnoszący się do Tarczy finansowej PFR oraz PFR S.A. jest skrajnie nierzetelny i zawiera nieprawdziwe oraz niepełne informacje, które mogą naruszać dobre imię PFR S.A., Prezesa Zarządu oraz pracowników Spółki” - dodano.

W oświadczeniu wskazano, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. będzie nadal prowadził sprawne i profesjonalne działania antykryzysowe celem przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19.

“W trosce o zapewnienie przekazywania rzetelnej informacji opinii publicznej, zwracamy się do Zarządu TVP S.A. oraz kierownictwa redakcji Wiadomości z apelem o podjęcie działań, których celem będzie zapobieganie przekazywania nieprawdziwych lub niepełnych informacji o działaniach PFR S.A., jego zarządu lub pracowników” - podkreślono.

PFR poinformował w oświadczeniu, że na bieżąco współpracuje z KAS, CBA oraz innymi służbami państwowymi powołanymi do przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym w celu eliminacji wyłudzeń z subwencji z Tarczy Finansowej PFR zastrzegając sobie prawo do odmowy wypłaty środków w przypadku niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym lub identyfikacji wysokiego ryzyka wyłudzenia środków.

Dodano, że w programie Tarczy Finansowej z tego powodu odmowę wypłaty otrzymało ponad 700 firm, a w wyniku kontroli następczej PFR wezwał do zwrotu subwencji blisko 1000 przedsiębiorstw, według stanu na koniec marca br.

“Proces kontroli następczej jest stale realizowany celem zapewnienia bezpieczeństwa wypłaconych środków pomocowych” - napisano.

PFR przypomniał, że w ramach działań przeciwdziałających skutkom pandemii Covid-19 w ramach Tarczy Finansowej PFR pomoc finansową otrzymało od kwietnia 2020 r. do dnia dzisiejszego łącznie 370 tys. głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a tarcza chroni ponad 3,5 mln miejsc pracy. Ponadto PFR wypłacił celem ochrony zatrudnienia i stabilności firm ponad 68 mld złotych.

Rada Przedsiębiorczości: nie można oskarżać PFR o brak kontroli na podstawie pojedynczych nadużyć

Radę Przedsiębiorczości tworzą Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego.

W opublikowanym w środę stanowisku Rada odniosła się do materiału wyemitowanego dzień wcześniej w Wiadomościach TVP dotyczącego wyłudzenia subwencji z tarczy PFR. Zasugerowano w nim, że przyczyną jest brak odpowiedniej kontroli.

"Polski Fundusz Rozwoju, obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od wielu miesięcy aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców. Jest instytucją, która w czasie pandemii Covid-19 najszybciej i najlepiej zareagowała na dramatyczną potrzebę pomocy dla firm i ich pracowników. Nie można na podstawie pojedynczych przypadków nadużyć w wypłacie środków dla firm oskarżać PFR o słabą ochronę przed wyłudzaniem pieniędzy z tarcz finansowych" – napisała Rada Przedsiębiorczości.

Jej zdaniem, PFR sprawnie wypłaca pieniądze z kolejnych tarcz finansowych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami obostrzeń; jednocześnie odpowiada też za wiele innych, ważnych dla rządu i biznesu projektów.

"Zautomatyzowany system wsparcia biznesu stosowany przez PFR, oparty jest na jasnych, transparentnych kryteriach oraz na deklaracjach przedsiębiorców, co jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji potrzeby szybkiego udzielenia pomocy tysiącom zagrożonych firm. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie z Tarczy PFR każdorazowo potwierdzają, iż wszystkie przedstawione przez nich informacje są zgodne ze stanem faktycznym, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kontrola prawidłowości tych danych musi mieć charakter następczy – w przeciwnym razie firmy pozbawione źródeł przychodów musiałyby przez wiele miesięcy oczekiwać na otrzymanie wsparcia" - wskazano w stanowisku.

Jak przyznano, mogły zdarzyć się sporadyczne sytuacje, że pomoc trafiła do firm, które tego nie potrzebowały, w skrajnych przypadkach mogło też dojść do nadużyć, które dopiero teraz wychodzą na światło dzienne. "Takie przypadki powinny być bezwzględnie wykrywane i surowo karane. To zadanie dla odpowiednich organów. Nie można jednak na podstawie pojedynczych przypadków rzeczywiście ewidentnych nadużyć oskarżać PFR o słabą ochronę przed wyłudzaniem pieniędzy z tarcz finansowych" - zaznaczono.

Jednocześnie wskazano, że Rada podtrzymuje swoją wysoką ocenę organizacji przyznawania i wypłat środków z dotychczasowych tarcz finansowych PFR. W ocenie organizacji, podważanie publicznego zaufania do PFR w trakcie trzeciej fali pandemii i kolejnego lockdownu, który wymaga szybkiej i sprawnej organizacji nowych programów pomocowych, jest postępowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym i wymierzonym przeciwko przedsiębiorcom.

Kościński: Umniejszanie pomocy z Tarcz Finansowych PFR nie jest na miejscu

MF I KAS, to instytucje, które też współpracują z PRF w procesie udzielania pomocy z Tarcz Finansowych" - czytamy we wpisie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Szef MF dodał, że dotychczas wsparcie wyniosło ponad 68 mld zł. To pomoc dla 370 tys. firm, głównie mikro, małych i średnich, Tarcza ochroniła ponad 3,5 mln miejsc pracy.

"To ogromna pomoc w czasie COVID-19, bez której Polska nie byłaby w tak dobrej sytuacji gospodarczej na tle innych krajów europejskich. Potrzebna była natychmiastowa reakcja i pomoc, dlatego jakiekolwiek jej umniejszanie nie jest na miejscu" - podkreślił Kościński.

Natomiast szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska napisała na Twitterze, że ścisła współpraca instytucji takich jak KAS i ZUS z PFR przy procesie udzielania pomocy z Tarcz Finansowych zapobiega nadużyciom.

"Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza, czy przychody firm korzystających z Tarczy Finansowej PFR nie są celowo zawyżane lub zaniżane - bierzemy pod uwagę to jak firma rozlicz podatki czy jest uprawniona do pomocy z Tarcz. Przypominam, że za złożenie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna, a subwencja podlega zwrotowi" - podkreśliła.

Rzeczkowska dodała we wpisie, że program już ocalił tysiące firm i miliony miejsc pracy, nie należy oceniać jego efektów po jednostkowych przypadkach.

Gowin: Wdrożyliśmy wszelkie procedury kontrolne wypłat subwencji

Od początku było jasne, że kluczowe dla uratowania tysięcy firm jest tempo działania i że wpisane w to jest ryzyko nadużyć. Te nadużycia miały być i są tępione przez służby - napisał w środę o Tarczy Finansowej PFR minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Byłem poza rządem, gdy ruszała Tarcza PFR. Od początku jednak było jasne, że kluczowe dla uratowania tysięcy firm jest tempo działania i że wpisane w to jest ryzyko nadużyć. Te nadużycia miały być i są tępione przez służby. Atak Wiadomości na Paweł Borys to pseudodziennikarstwo" - czytamy na Twitterze wicepremiera Jarosława Gowina.

W środę Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że wdrożył wszelkie możliwie profesjonalne i przewidziane prawem procedury kontrolne wypłat subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR. W ten sposób odniósł się do materiału wyemitowanego we wtorek w Wiadomościach TVP.

"Nie jest prawdą jak sugeruje materiał wyemitowany w Wiadomościach TVP, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie podejmuje działań w celu weryfikacji wniosków o wypłatę subwencji finansowej zarówno przed jej dokonaniem oraz następczo" - napisano w oświadczeniu.

"Nie jest prawdą jak sugeruje materiał wyemitowany w Wiadomościach TVP, że PFR S.A. lub jego Prezes Zarządu nie dokłada należytej staranności celem zapobiegania wyłudzeniom środków z Tarczy Finansowej" - dodano.

W oświadczeniu napisano, że PFR wdrożył wszelkie możliwie profesjonalne i przewidziane prawem procedury kontrolne wypłat subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR, z uwzględnieniem celu i charakteru programu pomocowego przeciwdziałającego skutkom pandemii Covid-19.

“Nie jest prawdą podana w Wiadomościach TVP informacja, że Prezes Zarządu PFR S.A. Pan Paweł Borys był kiedykolwiek pracownikiem banku Pekao S.A., a sposób przedstawienia jego osoby w materiale Wiadomości TVP może naruszać jego dobra osobiste” - czytamy w oświadczeniu funduszu.

“Uwzględniając powyższe fakty, Polski Fundusz Rozwoju S.A. uważa, że materiał wyemitowany 30.03.2021 r. w Wiadomościach TVP odnoszący się do Tarczy finansowej PFR oraz PFR S.A. jest skrajnie nierzetelny i zawiera nieprawdziwe oraz niepełne informacje, które mogą naruszać dobre imię PFR S.A., Prezesa Zarządu oraz pracowników Spółki” - dodano.

W oświadczeniu wskazano, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. będzie nadal prowadził sprawne i profesjonalne działania antykryzysowe celem przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19.

“W trosce o zapewnienie przekazywania rzetelnej informacji opinii publicznej, zwracamy się do Zarządu TVP S.A. oraz kierownictwa redakcji Wiadomości z apelem o podjęcie działań, których celem będzie zapobieganie przekazywania nieprawdziwych lub niepełnych informacji o działaniach PFR S.A., jego zarządu lub pracowników” - podkreślono.

PFR poinformował w oświadczeniu, że na bieżąco współpracuje z KAS, CBA oraz innymi służbami państwowymi powołanymi do przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym w celu eliminacji wyłudzeń z subwencji z Tarczy Finansowej PFR zastrzegając sobie prawo do odmowy wypłaty środków w przypadku niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym lub identyfikacji wysokiego ryzyka wyłudzenia środków.

Dodano, że w programie Tarczy Finansowej z tego powodu odmowę wypłaty otrzymało ponad 700 firm, a w wyniku kontroli następczej PFR wezwał do zwrotu subwencji blisko 1000 przedsiębiorstw, według stanu na koniec marca br.

“Proces kontroli następczej jest stale realizowany celem zapewnienia bezpieczeństwa wypłaconych środków pomocowych” - napisano.

PFR przypomniał, że w ramach działań przeciwdziałających skutkom pandemii Covid-19 w ramach Tarczy Finansowej PFR pomoc finansową otrzymało od kwietnia 2020 r. do dnia dzisiejszego łącznie 370 tys. głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a tarcza chroni ponad 3,5 mln miejsc pracy. Ponadto PFR wypłacił celem ochrony zatrudnienia i stabilności firm ponad 68 mld złotych.

Premier: Jestem zaskoczony nieuczciwym, pełnym absurdalnych insynuacji atakiem na PFR i Pawła Borysa

Jestem zaskoczony nieuczciwym i pełnym absurdalnych insynuacji atakiem na Polski Fundusz Rozwoju i jego szefa Pawła Borysa; to lekcja dla nas wszystkich; złe intencje zawsze są bardzo czytelne - napisał premier Mateusz Morawiecki w środę na Facebooku, nawiązując do materiału "Wiadomości" TVP.

"Jestem zaskoczony nieuczciwym i pełnym absurdalnych insynuacji atakiem na Polski Fundusz Rozwoju i jego szefa Pawła Borysa oraz wdrożoną przez jego zespół Tarczę Finansową. Autorzy oczerniającego materiału przemilczeli fakt, że PFR ściśle współpracuje z Krajową Administracją Skarbową, CBA i innymi służbami w celu zapobiegania nadużyciom" - napisał w środę premier Mateusz Morawiecki.

"To smutny paradoks, że człowiek, który miał wielki wkład w błyskawiczne powstanie świetnie działających Tarcz, jest atakowany personalnie, bez żadnego uzasadnienia. Przypomnę, że Tarcze uratowały kilka milionów miejsc pracy i pomogły przetrwać tysiącom firm. I to jest prawdziwa wizytówka pracy Pawła Borysa. To lekcja dla nas wszystkich, abyśmy potrafili chwalić dobrą pracę innych i nie próbowali jej dezawuować dla własnych, częstego niezrozumiałych celów. Złe intencje zawsze są bardzo czytelne" - dodał szef rządu.

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (14)

dodaj komentarz
demeryt_69
(wiadomość usunięta przez moderatora)
dowofo6605
Dziś Znalazłem nowe media społecznościowe, wydaje Mi się, że to nieporozumienie niż facebook i twitter, sprawdź to….

www.Fteeli.com
obserwator62
Oczywiście wiadomości TVP według jedynie słusznych przekraczają granicę jedynie wtedy, gdy atakują kogoś z nich.
Ale zdarza się to jedynie raz na kilka tysięcy ataków, bo w innych słusznie atakują (oczerniają) osoby z opozycji lub mające odwagę wygłosić niezależne poglądy.
Wtedy to nikogo z jedynie słusznych
Oczywiście wiadomości TVP według jedynie słusznych przekraczają granicę jedynie wtedy, gdy atakują kogoś z nich.
Ale zdarza się to jedynie raz na kilka tysięcy ataków, bo w innych słusznie atakują (oczerniają) osoby z opozycji lub mające odwagę wygłosić niezależne poglądy.
Wtedy to nikogo z jedynie słusznych nie razi, ba, nawet im to bardzo odpowiada.
lorelie
zająłbym się raczej tym że są już masowe odejścia z platformy obywatelskiej do Hołowni. platforma stoi na skraju przepaści.
lorelie
nie ma pośpiechu z wyłapaniem oszustów.. jest na to kilka lat.
shadow_xx
Podejrzewam, że ktoś w TVP po cichu wyleciał z hukiem.
hotelarz
Moja firma otrzymała dofinansowanie z PFR, badanie było bardzo skrupulatne, wg. mnie bardziej szczegółowe niż przy kredycie bankowym, badały nas 2 kancelarie.
Cały proces trwał długo, ale dofinansowanie otrzymaliśmy.
Ta pomoc uratowała w naszej firmie wiele miejsc pracy , co m-c przedstawiamy szczegółowe raporty
Moja firma otrzymała dofinansowanie z PFR, badanie było bardzo skrupulatne, wg. mnie bardziej szczegółowe niż przy kredycie bankowym, badały nas 2 kancelarie.
Cały proces trwał długo, ale dofinansowanie otrzymaliśmy.
Ta pomoc uratowała w naszej firmie wiele miejsc pracy , co m-c przedstawiamy szczegółowe raporty dot. kondycji firmy.
Bardzo pozytywnie oceniam rzetelność i profesjonalizm osób z PFR, z którymi mamy do czynienia.

LM
devnull
"i to nie prawda ze dach przeciekał szczególnie ze prawie nie padało"

Powiązane: Tarcza antykryzysowa - komentarze

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki