REKLAMA

WIKANA: Informacja o zawarciu ugody sądowej

2022-06-22 19:27
publikacja
2022-06-22 19:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-22
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Informacja o zawarciu ugody sądowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do wskazywanego w raportach okresowych postępowania sądowego wszczętego przez WIKANA S.A., jako powoda, przeciwko ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako pozwanej spółce, o zwrot nienależnego świadczenia, Zarząd WIKANA S.A. informuje o zawarciu w dniu 22 czerwca 2022 r. ugody sądowej pomiędzy ww. stronami, kończącej przedmiotowe postępowanie sądowe.
Zgodnie z zawartą ugodą ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. zobowiązał się zapłacić WIKANA S.A., w terminie 30 dni od daty zawarcia ugody, kwotę 3 027 tys. zł.
Powyższe będzie mieć pozytywny wpływ na wynik Grupy Kapitałowej WIKANA za I półrocze 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-22 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2022-06-22 Paweł Chołota Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki