REKLAMA

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.: Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW

2019-09-17 15:21
publikacja
2019-09-17 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej („Spółka") informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), w której określono termin zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 24 września 2019 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 24/2019 w dniu 10 września 2019 roku, Spółka wystąpiła w dniu 17 września 2019 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 24 września 2019 roku. Ponadto, Spółka wystąpiła w dniu 17 września 2019 roku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o wycofanie z depozytu wszystkich akcji Spółki i ustanie uczestnictwa w typie Emitent.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Mariusz Muszyński Prezes Zarządu
2019-09-17 Elżbieta Boryń Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki