REKLAMA
PIT 2023

VOXEL S.A.: wyniki finansowe

2023-08-23 17:14
publikacja
2023-08-23 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
23_HY_SF_GK_VOXEL_RAPORT_v.FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
23_HY_GK_Voxel_Sprawozdanie_Zarzadu_v.FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2023-08/Voxel-Oswiadczenie-zarzadu-o-zgodnosci-HY23_202308230028189760.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Voxel_Oswiadczenie_zarzadu_o_zgodnosci_HY23.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_skonsolid.SF_MSSF_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_jednostk.SF_MSSF_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Grupa Kapitałowa Voxel S.A.
I. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 6 miesięcy 2023 6 miesięcy 2022 6 miesięcy 2023 6 miesięcy 2022
II. Przychody ze sprzedaży 197 680,7 176 035,3 42 853,0 37 916,6
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 59 051,0 37 505,5 12 801,0 8 078,4
IV. Zysk (strata) operacyjny 43 549,2 25 340,9 9 440,5 5 458,2
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 085,1 20 539,9 8 256,0 4 424,1
VI. Zysk (strata) netto 29 308,8 16 633,5 6 353,5 3 582,7
VII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 28 660,9 16 085,0 6 213,1 3 464,6
VIII. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022
IX. Aktywa trwałe 339 005,9 335 200,0 76 176,0 71 472,7
X. Aktywa obrotowe 146 574,3 132 115,4 32 935,8 28 170,2
XI. Aktywa razem 485 616,8 467 352,0 109 120,0 99 650,7
XII. Kapitał własny 249 193,4 243 914,9 55 994,7 52 008,6
XIII. Zobowiązania długoterminowe 121 433,1 132 396,6 27 286,5 28 230,2
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 114 990,3 91 040,5 25 838,8 19 412,0
Voxel S.A.
XV. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 6 miesięcy 2023 6 miesięcy 2022 6 miesięcy 2023 6 miesięcy 2022
XVI. Przychody ze sprzedaży 140 416,6 95 008,7 30 439,3 20 464,1
XVII. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 50 309,0 26 836,1 10 905,9 5 780,3
XVIII. Zysk (strata) operacyjny 45 458,5 21 798,5 9 854,4 4 695,2
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 45 771,4 27 210,8 9 922,3 5 861,0
XX. Zysk (strata) netto 37 787,4 23 615,2 8 191,5 5 086,5
XXI. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022
XXII. Aktywa trwałe 285 413,6 285 833,2 64 133,6 60 946,5
XXIII. Aktywa obrotowe 97 691,9 70 228,6 21 951,8 14 974,4
XXIV. Aktywa razem 383 142,1 356 098,4 86 093,5 75 928,8
XXV. Kapitał własny 188 367,1 173 370,3 42 326,8 36 966,7
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 116 319,0 129 827,0 26 137,3 27 682,3
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 78 456,0 52 901,1 17 629,4 11 279,8


W celu
przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli
"wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca 2023 roku,
użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR
w dniu 30 czerwca 2023 roku tj. 1 EUR = 4,4503 PLN. Pozycje
ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane
finansowe" za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku
przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,6130 PLN według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

W celu przeliczenia
pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane
finansowe" na dzień 31 grudnia 2022 roku, użyto średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2022 roku tj. 1
EUR = 4,6899 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane
w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30
czerwca 2022 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,6427 PLN według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
23 HY SF GK VOXEL RAPORT v.FINAL.pdf23 HY SF GK VOXEL RAPORT v.FINAL.pdf 23 HY GK VOXEL RAPORT PÓŁROCZNY
23 HY GK Voxel Sprawozdanie Zarządu v.FINAL.pdf23 HY GK Voxel Sprawozdanie Zarządu v.FINAL.pdf 23 HY GK VOXEL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
GK Voxel Oświadczenie zarządu o zgodności HY23.pdfGK Voxel Oświadczenie zarządu o zgodności HY23.pdf 23 HY GK VOXEL Oświadczenie Zarządu
Voxel Oświadczenie zarządu o zgodności HY23.pdfVoxel Oświadczenie zarządu o zgodności HY23.pdf 23 HY VOXEL Oświadczenie Zarządu
KPW Audyt - raport z przeglądu skonsolid.SF_MSSF_30.06.2023.pdfKPW Audyt - raport z przeglądu skonsolid.SF_MSSF_30.06.2023.pdf 23 HY GK VOXEL RAPORT BR Z PRZEGLĄDU
KPW Audyt - raport z przeglądu jednostk.SF_MSSF_30.06.2023.pdfKPW Audyt - raport z przeglądu jednostk.SF_MSSF_30.06.2023.pdf 23 HY VOXEL RAPORT BR Z PRZEGLĄDU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-23 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2023-08-23 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki