REKLAMA

Trzciołek: W dalszej części kwartału powrót do wzrostów rentowności krajowych obligacji skarbowych

2021-07-28 13:30
publikacja
2021-07-28 13:30
Trzciołek: W dalszej części kwartału powrót do wzrostów rentowności krajowych obligacji skarbowych
Trzciołek: W dalszej części kwartału powrót do wzrostów rentowności krajowych obligacji skarbowych
fot. whitelook / / Shutterstock

Scenariuszem bazowym na ten i kolejne kwartały pozostają wzrosty rentowności krajowych obligacji skarbowych - ocenił w rozmowie z PAP Biznes strateg Banku PKO BP Arkadiusz Trzciołek. Zwrócił uwagę, że czynnikiem ryzyka pozostaje dalszy rozwój pandemii, jednak jej negatywny wpływ na gospodarkę nie musi się zrealizować.

„Nasz scenariusz bazowy zakłada powrót do wzrostu rentowności krajowych obligacji skarbowych w dalszej części kwartału, na całej długości krzywej, z możliwą lekką presją do jej stromienia” – powiedział strateg Banku PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

„Dochodowość papierów 10-letnich na koniec III kw. może znaleźć się w okolicy 1,9 proc. i wzrosnąć nawet do 2 proc. na koniec roku. W przypadku papierów 5-letnich za kwartał możemy zobaczyć poziom 1,5 proc. i 1,65 proc. na koniec 2021 r. Z kolei w przypadku krótkiego końca krzywej mogą to być analogicznie 0,65 proc. i 0,9 proc.” – dodał.

Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni rentowności krajowych SPW spadły po ok. 20-30 pb środku i długim końcu krzywej, w ślad za rynkami bazowymi. Trzciołek zwrócił uwagę, że niedawny wzrost awersji do ryzyka związany był z rosnącymi obawami o wpływ rozprzestrzeniającego się wariantu Delta koronawirusa na światową gospodarkę.

„Czynnikiem ryzyka na pewno jest dalszy rozwój pandemii – inwestorzy zaczęli szukać bezpiecznych przystani, do których należą obligacje skarbowe. Pogorszenie nastrojów wynika z rosnącego prawdopodobieństwa powrotu restrykcji epidemicznych, które negatywnie odbiłyby się na wzroście PKB. Pomimo podwyższonej inflacji prowadziłoby to do spowolnienia procesu normalizacji polityki pieniężnej. W przypadku NBP oznaczałoby to utrzymanie niskich stóp procentowych oraz dalsze prowadzenie programu skupu aktywów” – wyjaśnił.

Ekonomista wskazał, że mimo rosnących obaw o potencjalny wpływ pandemii na wzrost gospodarczy, jego scenariuszem bazowym pozostaje wzrost rentowności, gdyż ryzyko to nie musi się zmaterializować.

„Jeśli chodzi o oczekiwania, to wśród ekonomistów dominuje pogląd, że w tym roku podwyżek nie będzie. Z kolei konsensus rynkowy, za pomocą instrumentów pochodnych, zdecydowanie ograniczył oczekiwania na podwyżki w tym roku, które nie przekraczają aktualnie 0,1 pkt. proc. Ciężko powiedzieć jaki miałby być ruch NBP. Jeżeli bank zdecydowałby się na podwyżkę w tym roku i podobną trajektorię jaka jest zakładana w przyszłym roku (stopa referencyjna powyżej 0,5 proc. na koniec 2022 roku), powinno dojść do stopniowego wzrostu rentowności obligacji. Oczywiście większe potwierdzenie ze strony NBP mogłyby ruszyć rynkiem. W naszej prognozie jest to częściowo uwzględnione, nie spodziewamy się jednak pełnej podwyżki jeszcze w 2021 roku” - ocenił.

Strateg zwrócił uwagę, że gdyby doszło do podwyżek stóp procentowych NBP już w listopadzie, wzrosty rentowności byłyby szybsze niż na tę chwilę zakłada.

„Za scenariuszem, w którym zobaczymy spadki rentowności, musiałyby stać nie tyle brak podwyżek stóp procentowych, ale także zapowiedzi, że nie będzie ich nawet w przyszłym roku. Ponadto, stałaby za tym jeszcze kwestia podaży. Jeżeli NBP uznałby, że sytuacja wymaga dalszej stabilizacji na rynku wtórnym i zwiększyłby swoją aktywność na aukcjach, to przy niewielkiej podaży z Ministerstwa Finansów to też wspierałoby notowania papierów” – dodał.

Przewaga fundamentów

Jako główny czynnik fundamentalny wspierający powrót do wyższych dochodowości Trzciołek wskazuje wysoki poziom inflacji w Polsce.

„Spodziewamy się, że dynamika cen przekraczająca górne pasmo odchyleń od celu NBP pozostanie z nami na dłużej. Prawdopodobnie do końca roku CPI pozostanie blisko 4,5 proc., ze szczytem odczytów w grudniu. Niewykluczone, że inflacja będzie przebijać cel NPB także w przyszłym roku” – powiedział.

„Drugą kwestią jest polityka pieniężna. Zakładamy, że do końca tego roku może nie dojść do podwyżki stóp, ale staje się to coraz bardziej prawdopodobne w przyszłym. Po części jest to przez NBP zapowiadane. Przydałaby się jednak wyraźna narracja o podwyżkach stóp, tak jak widzieliśmy to w innych krajach regionu” – dodał.

Kolejnym argumentem ekonomisty jest relatywnie dobra sytuacja gospodarcza, przy wychodzeniu Polski z „koronakryzysu”. Przypomniał, że rynkowy konsensus zakłada, że wzrost PKB może nie tylko przekroczyć w tym roku 5 proc., ale także i w przyszłym.

„To dobre wyniki gospodarcze, ale też relatywna odporność na negatywne czynniki, dają wiarę, że dobra sytuacja gospodarcza pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej na zwiększenie kosztu pieniądza. Istotnym czynnikiem będzie zauważalna poprawa sytuacji po kryzysie i przekonanie, że przy okazji kolejnej fali nie zobaczymy powtórki z zeszłego roku” – wskazał.

„Na pewno istotne będzie działanie innych banków centralnych. W czerwcu zobaczyliśmy lekko jastrzębią retorykę amerykańskiej rezerwy federalnej. To, co robią największe banki centralne ma wpływ na rynki wschodzące, do których Polska wciąż się zalicza. Działania Fed mogą wywołać presję na wzrost rentowności obligacji na świecie” – zauważył.

Przypomniał także, że w środę kończy się dwudniowe lipcowe posiedzenie Fed, po którym ogłoszona zostanie decyzja ws. stóp procentowych, a inwestorzy śledzić będą publikowane komunikaty dotyczące założeń polityki pieniężnej.

„Zakładamy, że zarówno krzywa amerykańska jak i niemiecka przesuną się w najbliższych miesiącach w górę, co wesprze ruch na krajowym rynku. Niewykluczone, że podwyżki stóp w USA nastąpią około 12 miesięcy od rozpoczęcia tzw. taperingu, czyli ograniczania tempa skupu aktywów. Z ograniczaniem programu skupu możemy mieć do czynienia także w Europie” – dodał.

Podaż spw istotnym czynnikiem lokalnym

Zdaniem ekonomisty, istotnym lokalnym czynnikiem wpływającym na poziom rentowności SPW będzie w najbliższym czasie podaż papierów ze strony Ministerstwa Finansów oraz Skarbu Państwa. Choć napływ nowych papierów na rynek powinien w najbliższym czasie być nieduży, spadające zainteresowanie krajowymi papierami ze strony inwestorów zagranicznych może ten efekt równoważyć.

„W najbliższym czasie MF będzie w bardzo komfortowej sytuacji, bo zagwarantował sobie ok. 75 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Ponadto sytuacja budżetowa wygląda dobrze – niewykluczone, że deficyt będzie niższy niż pierwotnie zakładało MF. Sama podaż obligacji nie powinna zatem wywołać presji na przecenę obligacji, gdyż prawdopodobnie ta sprzedaż zostanie zmniejszona. W III kw. MF zakłada sprzedaż na poziomie 25 mld zł, wobec 33 mld zł w poprzednim kwartale, z czego większość i tak odbędzie się poprzez aukcje zamiany” – zauważył strateg.

„W ostatnim czasie spadł popyt na obligacje skarbowe, ze strony innych grup inwestorów niż krajowe banki. Nierezydenci zdecydowanie zmniejszyli swoje zaangażowanie w portfele złotowych obligacji. Ich udział wynosi już niecałe 15 proc. w całym zadłużeniu. Niski popyt ze strony inwestorów zagranicznych może okazać się czynnikiem ograniczającym pozytywny wpływ mniejszej podaży obligacji skarbowych na rynku pierwotnym” – wskazał.

Trzciołek zwrócił także uwagę na malejącą aktywność NBP w programie skupu aktywów, który do tej pory wspierał wyceny SPW.

„Takim czynnikiem, który prawdopodobnie będzie wpływał na krajowy rynek długu jest aktywność NBP na aukcjach skupu. W ostatnim czasie bank zmniejszył częstotliwość tych aukcji. Prezes Adam Glapiński wspomniał, że naturalnym krokiem do zaostrzenia polityki będzie ograniczanie czy rezygnacja ze skupu aktywów. W ostatnich miesiącach aktywność NBP malała, a zakupy na ostatnich przetargach mieściły się w zakresie od 2 mld zł do 4 mld zł. To może ograniczać wcześniejszy pozytywny wpływ na rynek” – dodał.

Krzysztof Kita (PAP Biznes)

kk/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki