19,9200 zł
0,00% 0,0000 zł
TVN SA (TVN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_skonsolidowany_TVN_pl_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_20F_TVN_en_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody ze sprzedaży netto 1.554.565 1.584.263 369.168 379.591
II. Zysk z działalności operacyjnej 297.158 374.268 70.567 89.675
III. Zysk / (strata) brutto (269.766) 267.752 (64.062) 64.154
IV. Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej (206.881) (49.129) 520.077 126.542
V. Zysk / (strata) przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (197.763) 486.071 (46.963) 116.463
VI. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 596.056 325.246 141.547 77.929
VII. (Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21.737 530.114 5.162 127.016
VIII. (Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (527.037) (1.207.519) (125.157) (289.323)
IX. (Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 90.756 (352.159) 21.552 (84.378)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 344.345.683 343.876.421 344.345.683 343.876.421
XI. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 344.909.301 343.884.522 344.909.301 343.884.522
XII. Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na akcję (nie w tysiącach) (0,57) 1,41 (0,14) 0,34
XIII. Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) (0,57) 1,41 (0,14) 0,34
XIV. Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) (0,57) 1,41 (0,14) 0,34
XV. Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) 0,64 0,10 0,15 0,02
XVI. Stan na dzień 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
XVII. Aktywa razem 3.899.259 4.966.287 940.215 1.214.785
XVIII. Aktywa obrotowe 1.058.477 2.020.466 255.227 494.219
XIX. Zobowiązania długoterminowe 2.520.141 3.203.936 607.673 783.703
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 421.829 403.284 101.714 98.656
XXI. Kapitał własny 982.797 1.375.457 236.978 336.446
XXII. Kapitał zakładowy 69.299 68.775 16.710 16.823
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_skonsolidowany_TVN_pl_final.pdfRaport_skonsolidowany_TVN_pl_final.pdf TVN S.A. raport roczny skonsolidowany za rok 2013
Report_20F_TVN_en_final.pdfReport_20F_TVN_en_final.pdf TVN S.A. annual report 2013

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-13 Markus Tellenbach Prezes Zarządu
2014-02-13 John Driscoll Wiceprezes Zarządu
2014-02-13 Maciej Maciejowski Członek Zarządu Maciej Maciejowski
2014-02-13 Piotr Korycki Członek Zarządu Piotr Korycki
2014-02-13 Piotr Tyborowicz Członek Zarządu Piotr Tyborowicz
2014-02-13 Adam Pieczyński Członek Zarządu Adam Pieczyński
2014-02-13 Edward Miszczak Członek Zarządu Edward Miszczak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-13 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.