WAŻNE

TRITON: wyniki finansowe

2019-04-30 17:08
publikacja
2019-04-30 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_03_28_GK_Triton_Sprawozdnie_Finansowe_Skonsolidowane_2018-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_TD_SA_2018-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_TD_SA_2018-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TD_SA_dot._zgodnosci_z_przepisami_sprawozdan_GK_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_GK_TD_SA_o_firmie_audytorskiej_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_w_sprawie_KA_2018_S.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_TD_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_RN_w_sprawie_SF_2018_S.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 32 854 39 220 7 740 8 963
II. Wynik brutto ze sprzedaży 9 990 11 788 2 354 2 694
III. Wynik brutto 3 051 5 176 719 1 183
IV. Wynik netto 4 006 4 799 944 1 097
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 757 17 632 1 592 4 030
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 223) (3 200) (759) (731)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 469) (13 678) (1 524) (3 126)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (2 935) 754 (691) 172
IX. Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017
X. Aktywa, razem 97 257 106 477 23 318 24 068
XI. Zobowiązania razem 8 329 21 555 1 997 4 872
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 688 18 807 1 364 4 251
XIII. Kapitał własny 88 928 84 922 21 321 19 196
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 6 104 5 755
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,97 13,34 3,35 3,02
XVII. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVIII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,97 13,34 3,35 3,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
2019_03_28_GK Triton Sprawozdnie Finansowe Skonsolidowane 2018-sig-sig-sig.pdf2019_03_28_GK Triton Sprawozdnie Finansowe Skonsolidowane 2018-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2018
Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2018-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności GK TD SA 2018-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności GK TD SA w roku 2018
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2018-sig-sig.pdfOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2018-sig-sig.pdf Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018
Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań GK za 2018.pdfOświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań GK za 2018.pdf Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania z przepisami 2018
Informacja Zarządu GK TD SA o firmie audytorskiej 2018.pdfInformacja Zarządu GK TD SA o firmie audytorskiej 2018.pdf Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2018
oświadczenie RN w sprawie KA 2018 S.pdfoświadczenie RN w sprawie KA 2018 S.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o Komitecie Audytu 2018
Sprawozdanie z badania GK TD 2018.pdfSprawozdanie z badania GK TD 2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego raportu rocznego GK TD SA 2018
ocena RN w sprawie SF 2018 S.pdfocena RN w sprawie SF 2018 S.pdf Ocena Rady Nadzorczej nt. zgodności sprawozdań z księgami 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2019-04-30 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Damian Groński Doradca Podatkowy działający w imieniu Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki