4,8700 zł
3,62% 0,1700 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_Grupy_TOYA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Toya_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_Grupa_Kapitalowa_TOYA_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_TOYA_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GRUPA_TOYA_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupa_Toya_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_-_Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_-_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_-_Ocena_Rady_Nadzorczej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 440 018 380 739 102 287 89 231
II. Zysk z działalności operacyjnej 58 228 55 429 13 536 12 990
III. Zysk przed opodatkowaniem 56 187 54 474 13 061 12 767
IV. Zysk netto 44 825 43 767 10 420 10 257
V. Łączne dochody całkowite 43 730 44 827 10 166 10 506
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,60 0,58 0,14 0,14
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 204 (6 704) 9 811 (1 571)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 844) (3 718) (1 591) (871)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 792) 16 405 (7 623) 3 844
XI. Przepływy pieniężne netto razem 2 568 5 983 597 1 402
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 50 912 30 513 11 955 7 096
XIII. Aktywa obrotowe 325 702 315 600 76 483 73 395
XV. Aktywa razem 376 614 346 113 88 438 80 491
XVI. Zobowiązania długoterminowe 18 553 2 823 4 356 656
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 129 632 158 591 30 441 36 882
XVIII. Kapitał własny razem 228 429 184 699 53 641 42 953
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy Grupy TOYA 2019.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy Grupy TOYA 2019.pdf List Prezesa do akcjonariuszy Grupy TOYA
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Toya_2019.pdfWybrane_dane_finansowe_Grupa_Toya_2019.pdf Wybrane dane finansowe Grupy TOYA za 2019 r.
19 Grupa Kapitałowa TOYA Sprawozdanie z badania.pdf19 Grupa Kapitałowa TOYA Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Grupy TOYA
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_TOYA_2019_podpisane.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_TOYA_2019_podpisane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy TOYA za 2019 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GRUPA_TOYA_2019_podpisane.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_GRUPA_TOYA_2019_podpisane.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy TOYA za 2019 r.
Oswiadczenie_Zarządu_Grupa_Toya_2019.pdfOswiadczenie_Zarządu_Grupa_Toya_2019.pdf Oświadczenie Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności
Załącznik - Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 2019.pdfZałącznik - Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 2019.pdf Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Załącznik - Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2019.pdfZałącznik - Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o Komitecie Audytu
Załącznik - Ocena Rady Nadzorczej 2019.pdfZałącznik - Ocena Rady Nadzorczej 2019.pdf Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
2020-03-26 Maciej Lubnauer Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Iwona Banik Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku oraz zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 NWZ z 20 stycznia 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.