REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 19:42
publikacja
2022-04-29 19:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
esef_tow_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_tow_2021-12-31_pl.BES.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TISAskons_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TISAskons_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. AKTYWA TRWAŁE 60 669,00 57 823,00 13 191,00 12 530,00
II. AKTYWA OBROTOWE 43 109,00 57 817,00 9 373,00 12 529,00
III. AKTYWA RAZEM 103 778,00 115 640,00 22 563,00 25 059,00
IV. KAPITAŁ WŁASNY 60 024,00 58 361,00 13 050,00 12 646,00
V. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 16 019,00 29 173,00 3 483,00 6 322,00
VI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 27 735,00 28 106,00 6 030,00 6 090,00
VII. ZOBOWIĄZANIA RAZEM 43 754,00 57 280,00 9 513,00 12 412,00
VIII. PASYWA RAZEM 103 778,00 115 640,00 22 563,00 25 059,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 657,00 -2 492,00 1 673,00 -557,00
X. Środki pieniężke netto z działalności inwestycyjnej -2 104,00 -858,00 -460,00 -192,00
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 199,00 -2 837,00 -699,00 -634,00
XII. Przychody ze sprzedaży 50 023,00 19 389,00 10 928,00 4 334,00
XIII. Zysk (-strata) ze sprzedaży 1 863,00 -2 466,00 407,00 -551,00
XIV. Zysk (-strata) netto -482,00 -7 366,00 -105,00 -1 646,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
esef_tow_2021-12-31_pl.zipesef_tow_2021-12-31_pl.zip Sprawozdanie skonsolidowane GK TI 2021
esef_tow_2021-12-31_pl.BES.zip.xadesesef_tow_2021-12-31_pl.BES.zip.xades
SPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtmlSPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TI 2021
SPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESSPRzDZ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES
List_do_Akcjonariuszy.xhtmlList_do_Akcjonariuszy.xhtml List do Akcjonariuszy GK TI 2021
List_do_Akcjonariuszy.xhtml.XAdESList_do_Akcjonariuszy.xhtml.XAdES
1.xhtml1.xhtml Oświadczenie RN
1.xhtml.xades1.xhtml.xades
2.xhtml2.xhtml Oświadczenie RN
2.xhtml.xades2.xhtml.xades
TISAskons_2021-12-31_pl.xhtmlTISAskons_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta
TISAskons_2021-12-31_pl.xhtml.xadesTISAskons_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki