THE FARM 51 GROUP S.A.: Uzupełnienie informacji na temat osiąganych przychodów ze sprzedaży gry „WW3”

2019-03-20 12:21
publikacja
2019-03-20 12:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-20
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji na temat osiąganych przychodów ze sprzedaży gry „WW3”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do informacji o osiągniętych wstępnych przychodach brutto ze sprzedaży gry WW3 w październiku i listopadzie 2018 roku opublikowanych przez Emitenta w dniu 23 października 2018 roku (raport ESPI nr 32/2018) oraz w dniu 14 listopada 2018 roku (raport ESPI nr 35/2018), informuje, że wysokość przychodów ze sprzedaży gry „WW3”, która zaprezentowana została w wyżej wymienionych raportach (przekazana Emitentowi przez platformę Steam w formie wstępnego raportu) uwzględnia całkowity przychód ze sprzedaży gry „WW3” osiągnięty przy współpracy z platformą Steam, tj. nie był jeszcze pomniejszony o zobowiązania publicznoprawne, prowizję należną platformie oraz wszelkie ewentualne zwroty środków za zwróconą grę (prawo każdego użytkownika platformy). Dlatego też przychody te w powyższych raportach zostały określone jako przychody brutto ze sprzedaży (z ang. total revenue). Standardową bowiem praktyką przy współpracy z platformami dystrybucji cyfrowej, jaką jest platforma Steam jest rozliczanie przez samą platformę zobowiązań publicznoprawnych, prowizji należnej platformie oraz zwrotów środków za nabytą grę. W związku z powyższym ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży gry osiągana przez samego Emitenta jest wynikiem dokonanych rozliczeń pomiędzy Emitentem a platformą Steam.

Zarząd Emitenta wskazuje, że ostateczna wartość przychodów, jaką osiągnął Emitent ze sprzedaży gry „WW3” (przychody netto ze sprzedaży) w IV kwartale 2018 roku wyniosła 12.126.123,69 zł, na co składały się:
1.przychody netto ze sprzedaży gry „WW3” na platformie Steam (przychody brutto ze sprzedaży w wysokości 20.064.835,13 zł pomniejszone o podatek VAT, prowizję oraz zwroty w łącznej wysokości 9.799.708,11 zł) – w wysokości 10.265.127,02 zł,
2.przychody netto ze sprzedaży gry „WW3” na innych platformach – w wysokości 1.860.996,67 zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję, że otrzymany od platformy Steam raport wstępny m.in. z uwagi na wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży gry „WW3” oraz ilość sprzedanych egzemplarzy gry w krótkim czasie, spełnia przesłanki informacji poufnej z Rozporządzenia MAR, w związku z czym dokonał jej publikacji w ramach raportu ESPI nr 32/2018 oraz ESPI nr 35/2018.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-20 Robert Siejka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki