REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2023-03-28 17:09
publikacja
2023-03-28 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
tensquaregames_2022-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_SDZ_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_SDZ_lad_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_TSG_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
podpisy_SSF.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_oswiadczenie_RN_dot._komitetu_audytu_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_oswiadczenie_RN_dot._sprawozdan_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Płatności 542 058,12 649 569,06 115 619,33 141 904,76
II. Przychody netto 538 557,65 634 045,04 114 872,69 138 513,39
III. Koszt własny sprzedaży 70 095,17 53 930,73 14 951,09 11 781,70
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 72 691,76 166 220,59 15 504,93 36 312,53
V. Zysk (strata) brutto 63 438,92 161 981,77 13 531,33 35 386,51
VI. Zysk (strata) netto 52 335,38 141 264,58 11 162,98 30 860,64
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 137 947,37 200 403,82 29 423,75 43 780,19
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 504,34 -222 004,60 -11 838,91 -48 499,09
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -95 218,43 -75 070,13 -20 309,80 -16 399,81
X. Aktywa trwałe 314 138,19 298 865,81 66 981,85 64 979,30
XI. Aktywa obrotowe 206 569,70 221 414,32 44 045,65 48 139,83
XII. Kapitał własny 342 465,37 351 051,35 73 021,89 76 325,47
XIII. Zobowiązania długoterminowe 68 220,99 64 993,21 14 546,36 14 130,80
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 110 021,52 104 235,56 23 459,25 22 662,86
XV. Liczba akcji (w szt) 7 334 822,00 7 301 783,00 7 334 822,00 7 301 783,00
XVI. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 312 645,14 7 276 566,50 7 312 645,14 7 276 566,50
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) 7,16 19,41 1,53 4,24
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
tensquaregames_2022-12-31_pl.ziptensquaregames_2022-12-31_pl.zip SSF
TSG_SDZ_2022-12-31_pl.xhtmlTSG_SDZ_2022-12-31_pl.xhtml SDZ
TSG_SDZ_lad_2022-12-31_pl.xhtmlTSG_SDZ_lad_2022-12-31_pl.xhtml SDZ ład
SzB_GK_TSG_2022-12-31_pl.xhtmlSzB_GK_TSG_2022-12-31_pl.xhtml raport audytora
podpisy SSF.zippodpisy SSF.zip podpisy paczka
TSG oświadczenie RN dot. komitetu audytu_final.pdfTSG oświadczenie RN dot. komitetu audytu_final.pdf oświadczenie RN 1
TSG oświadczenie RN dot. sprawozdań_final.pdfTSG oświadczenie RN dot. sprawozdań_final.pdf oświadczenie RN 2
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki