REKLAMA

Śmierć właściciela konta – co dalej?

Michał Kisiel2011-03-24 07:30analityk Bankier.pl
publikacja
2011-03-24 07:30
Śmierć właściciela konta – co dalej?
Śmierć właściciela konta – co dalej?
/ YAY Foto

Środki zgromadzone na rachunku bankowym osoby zmarłej wchodzą w skład spadku po właścicielu ROR. Nie zawsze jednak oznacza to, że najbliższa rodzina nie ma do nich dostępu aż do momentu zakończenia postępowania spadkowego. Można z nich pokryć koszty pochówku lub skorzystać z dyspozycji na wypadek śmierci, jeśli ustanowił ją wcześniej zmarły.

Rachunki bankowe gromadzą często oszczędności całego życia i mają być finansowym zabezpieczeniem dla najbliższych w momencie, gdy ich właściciel odejdzie z tego świata. Jeśli jednak nie zadbamy o odpowiednie rozwiązanie niektórych prawnych kwestii, to rodzina może zostać odcięta od dostępu do naszych pieniędzy przez dłuższy czas.

Rachunek wspólny to nie wspólne pieniądze

Wspólny domowy budżet to rozwiązanie popularne wśród polskich małżeństw. Często dzieleniu wydatków towarzyszy wspólny rachunek bankowy. Współposiadacze mogą swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na koncie, wpłacać je i wypłacać do wysokości salda. Każdy z nich ma także prawo samodzielnie zamknąć rachunek i wypłacić całość funduszy oraz solidarnie odpowiada za wszystkie zobowiązania wynikające z umowy rachunku bankowego. 

Mimo pozorów całkowitej wspólnoty, w momencie śmierci jednego ze współposiadaczy istotny okazuje się fakt, czy bank traktuje środki zgromadzone na rachunku jako majątek wchodzący w części w skład spadku. W niektórych instytucjach, gdy bank otrzyma wiarygodną informację o śmierci jednego z właścicieli konta, dokonuje podziału, według zasady równości udziałów, kwoty pozostałej na rachunku. Saldo należące do zmarłego zostanie zaliczone do spadku, który będzie dzielony według reguł przewidzianych przez prawo spadkowe. Możliwe jest przy tym, że bank utworzy dwa osobne rachunki, rozdzielając środki poprzednich współwłaścicieli. Inne instytucje przekształcają rachunek wspólny w rachunek indywidualny pozostałego przy życiu współposiadacza.

Zobacz także: Konto wspólne a śmierć współposiadacza rachunku

Dyspozycja na wypadek śmierci omija prawo spadkowe

W prawie bankowym przewidziano możliwość zabezpieczenia interesów najbliższej rodziny posiadacza rachunku bankowego. Instytucja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci dotyczy nie tylko ROR-ów, ale także lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych.

Posiadacz konta może wskazać małżonka, rodzeństwo, wstępnych (rodzice, dziadkowie) lub zstępnych (potomkowie) jako osoby, które mają prawo otrzymać określoną kwotę. Kwota ta nie będzie wchodzić w skład spadku, lecz jej wysokość nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc poprzedzający miesiąc zgonu właściciela rachunku.

Dyspozycję taką można w dowolnym czasie odwołać lub zmienić. Jeśli uposażyliśmy w ten sposób więcej niż jedną osobę i suma zleceń przekracza ustawowy limit, to w pierwszej kolejności środki zostaną wypłacone osobie, na rzecz której dyspozycję ustanowiliśmy później.

Bank wypłaci koszty pochówku

Jeśli właściciel rachunku nie ustanowił dyspozycji na wypadek śmierci, to również możliwe jest sięgnięcie po środki zgromadzone na koncie, lecz tylko w ściśle określonym przypadku. Zgodnie z zapisem zawartym w prawie bankowym, bank jest zobowiązany do wypłacenia kwoty odpowiadającej kosztom pogrzebu osobie, która przedstawi dowody poniesionych na ten cel kosztów. 

Przepis ten obwarowano dodatkowym, lecz niezbyt precyzyjnym zastrzeżeniem – wypłacana kwota nie może przekraczać kosztów urządzenia pogrzebu „zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku”.

Pełnomocnictwa wygasają w momencie śmierci

Właściciel rachunku może udzielić wskazanym przez siebie osobom pełnomocnictwa dwojakiego typu:

  • rodzajowego do rachunku – pełnomocnik ma wówczas prawo do dysponowania rachunkiem na takich samych zasadach jak posiadacz. Nie może jednak m.in. ustanawiać dalszych pełnomocnictw czy zlikwidować konta.
  • szczególnego – wyłącznie do wskazanych czynności, np. obciążania rachunku przy użyciu karty płatniczej.

Niezależnie od zakresu uprawnień, które uzyskał pełnomocnik, pełnomocnictwa wygasają w momencie, gdy bank otrzyma wiarygodną informację o śmierci posiadacza rachunku. Zgodnie z prawem zatem pełnomocnik nie powinien składać żadnych dyspozycji po momencie śmierci właściciela rachunku. W praktyce, dopóki bank nie jest świadom nowych okoliczności, może realizować zlecenia pełnomocnika działając w dobrej wierze.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (22)

dodaj komentarz
jaceksowanski
Polecam sprawdzenie pełnego majątku spadkodawcy wraz z pełnym zadłużeniem przez www.jakispadek.pl
~WAG
WAG - uprzejmie proszę, zgonie z dobrą praktyką prawniczą podawać datę publikacji, a najlepiej gdy nastąpi zmiana stanu prawnego (od 1 lipca 2016r.) wycofać go lub przystosować do nowych przepisów Z poważaniem
~artur
trochę o tym tu też napisali:

abrfinanse.pl/konto-bankowe-a-smierc-wlasciciela/
~lampart
Bank ma prawo przyjmować pieniądze na konto i wypłacać zgodnie z wzorem podpisów, i na tym jego rola powinna się kończyć. Guzik bank obchodzi czy ktoś z współwłaścicieli zmarł czy nie, to jest bank a nie zakład pogrzebowy. Ktoś kto zakłada wspólne konto już z góry liczy się z tym, że w razie śmierci jednego Bank ma prawo przyjmować pieniądze na konto i wypłacać zgodnie z wzorem podpisów, i na tym jego rola powinna się kończyć. Guzik bank obchodzi czy ktoś z współwłaścicieli zmarł czy nie, to jest bank a nie zakład pogrzebowy. Ktoś kto zakłada wspólne konto już z góry liczy się z tym, że w razie śmierci jednego z nich inni są dysponentami, i od tej kwoty zarobionych przez tych ludzi pieniędzy wara bankowi i urzędowi skarbowemu.
~leeee
OJ lamüparcie , nie wiesz o czym piszesz . Gdyby tobie z kont zginelo ok 1750000zl to moze warczal by kotek inaczej .
Matka umiera ojciec bez zawiadamiania banku o jej smierci czysci i moj spadek po niej a co robi z kasa nie wiem .
A tak nie wiele trzeba by ochronic takich jak ja , starczy juz nie osobe zaprosic
OJ lamüparcie , nie wiesz o czym piszesz . Gdyby tobie z kont zginelo ok 1750000zl to moze warczal by kotek inaczej .
Matka umiera ojciec bez zawiadamiania banku o jej smierci czysci i moj spadek po niej a co robi z kasa nie wiem .
A tak nie wiele trzeba by ochronic takich jak ja , starczy juz nie osobe zaprosic tylko Dowod osobisty . Ktory gdy wydaja akt zgonu jest uniewazniony .
Jesli na ty,m polega podwyzszona starannosc to nie chewiedziec jak wyglaa normalana
~MAREK
A CO JA MAM POWIEDZIEĆ ŻONA MIŁA OSOBNE KATO I TERAZ NIE MOGĘ ODZYSKAĆ KASY CO JEST NA NIM A POTRZEBUJE NA DALSZE UCZENIE SIĘ SYNA A ZOSTAŁ MU OSTATNI ROK SZKOŁY I CO DALEJ TEŻ AUTO JEST ZAREJESTROWANE NA NIĄ TEŻ JEST PROBLEM BO DOWÓD SIĘ KACZY I MUSZE WYROBIĆ NOWY A CO ZE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POWIERNICZYCH CO Z NIMI A CO JA MAM POWIEDZIEĆ ŻONA MIŁA OSOBNE KATO I TERAZ NIE MOGĘ ODZYSKAĆ KASY CO JEST NA NIM A POTRZEBUJE NA DALSZE UCZENIE SIĘ SYNA A ZOSTAŁ MU OSTATNI ROK SZKOŁY I CO DALEJ TEŻ AUTO JEST ZAREJESTROWANE NA NIĄ TEŻ JEST PROBLEM BO DOWÓD SIĘ KACZY I MUSZE WYROBIĆ NOWY A CO ZE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POWIERNICZYCH CO Z NIMI TERAZ SIĘ DZIEJE GDZIE ONE TERAZ PO ŚMIERCI IDĄ
~sheila
Bank zablokował środki na koncie mojego zmarłego męża po tym jak pokazałam akt zgonu (nie zrobili sobie ksero, przeoczyli to), czy wobec tego mieli do tego prawo?
~Grzes
Niestety w ubiegłym roku zmarł mi Tato miał on z Mamą wspólne konto i dodatkowo ubezpieczenie w wyżej wymienionym banku. Co zrobił mBank:
Po zgłoszeniu śmierci, przekazaniu odpisu aktu zgonu Bank wypłacił na to wyżej wymienione wspólne konto kwotę na którą była wykupiona polisa, dodatkowo na to konto wpłynęły
Niestety w ubiegłym roku zmarł mi Tato miał on z Mamą wspólne konto i dodatkowo ubezpieczenie w wyżej wymienionym banku. Co zrobił mBank:
Po zgłoszeniu śmierci, przekazaniu odpisu aktu zgonu Bank wypłacił na to wyżej wymienione wspólne konto kwotę na którą była wykupiona polisa, dodatkowo na to konto wpłynęły pieniądze z polisy u innego ubezpieczyciela, oraz kolejne emerytury Mamy. Ponieważ byliśmy nie świadomi działania Banku konto to funkcjonowało przez dalsze pół roku. Notabene funkcjonowało by nadal gdyby nie fakt, że mBank przesłał na zmarłego Tatę kartę debetową. Po zapytaniu na mLinii dlaczego mBank tak postąpił i kolejnym wyjaśnieniu że Tato nie żyje poproszono Mamę o kolejne przekazane odpisu aktu zgonu. Jakie było nasze zdziwienie gdy mBank nagle zamkną konto wspólne pozbawiając Mamę środków do życia i zamrażając wszystkie pieniądze. Po kolejnej wymianie korespondencji i przesłaniu dokumentów "spadkowych" Bank podzielił kwotę zamrożoną poprzednio na rachunku wspólnym zgodnie z dokumentami spadkowymi czyli w naszym przypadku na Mamę i rodzeństwo. Czyli mBank przyjął że podzieli kwotę nie tą która była wykazana w momencie śmierci ale tą którą zamroził. Przypomnę że w skład niej wchodziło (2x polisa+6x oszczędności z comiesięcznej emerytury). NIECH MI KTOŚ POWIE GDZIE TU JEST SENS. Tłumaczenie Banku jest takie że właściciel ponosi winę za takie działanie bo mógł nie wykonywać żadnych operacji na rachunku do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. A przesłany akt zgonu został przesłany do komórki odpowiedzialnej za ubezpieczenia a nie za prowadzenie rachunku. Ciąg dalszy korespondencji to taki że bank przesyła informację do Urzędu Skarbowego o wysokości funduszy przekazanych na konta spadkobierców. Czyli zapłacimy podatek za to że nie wykazaliśmy kwoty środków pieniężnych na koncie albo że jest to kwota niezgodna z stanem wykazanym w momencie śmierci (prawda jest taka że w chwili śmierci na tym koncie nie było funduszy) bo konto to służyło jedynie do wykonywania opłat i znajdowały się na nim jedynie pieniądze przelewane z konta PKO na czas opłat.
RADA DLA WSZYSTKICH.
Po śmierci współposiadacza zamykajcie od razu wszystkie wspólne konta bo macie takie prawo jako współwłaściciele. I nie będziecie musieli uczestniczyć w całej głupiej biurokracji. Co do nonsensów to proszę jeszcze popatrzeć na deklaracje ” Na Wypadek Śmierci" w mBanku jest tam pozycja w której należy wpisać kwotę środków na innym koncie w innym banku. Więc stańcie się wróżką i wpiszcie tam kwotę jaką zgromadzicie w chwili śmierci. mLinia nie wytłumaczy wam tego absurdu.
Życzę powodzenia.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki