REKLAMA

Skarga nadzwyczajna RPO ws. pominięcia przez sąd odsetek należnych powodowi

2020-08-21 11:29
publikacja
2020-08-21 11:29
Skarga nadzwyczajna RPO ws. pominięcia przez sąd odsetek należnych powodowi
Skarga nadzwyczajna RPO ws. pominięcia przez sąd odsetek należnych powodowi
fot. Simona Supino / / FORUM

Powód został pozbawiony prawa do odsetek ustawowych od należnej mu kwoty, pomimo iż zgodnie z prawem wnosił o ich zasądzenie. W związku z tym doszło do oczywistego błędu sądu - ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich, który wniósł w tej sprawie skargę nadzwyczajną.

Skarga skierowana do Sądu Najwyższego - jak poinformowało w piątek Biuro RPO - dotyczy zapadłego w 2018 r. rozstrzygnięcia sądu II instancji, w którym wprawdzie podtrzymało nakaz zapłaty kwoty należnej powodowi, ale sąd nie orzekł o należnych mu odsetkach.

"Zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego w Zamościu w istocie pozbawiło powoda uprawnienia do żądania odsetek ustawowych od zasądzonej w pierwszej instancji kwoty 14 tys. zł, pomimo iż żądanie to było i jest uzasadnione w świetle przepisów prawa cywilnego z uwagi na stwierdzone opóźnienie dłużnika w spełnieniu świadczenia pieniężnego" - wskazał RPO w swej skardze.

Powód wówczas wnosił w apelacji o powiększenie należnej mu kwoty o odsetki ustawowe za opóźnienie. "Sąd II instancji oddalił jednak apelację, mimo że roszczenie powoda o odsetki uznał za należne. W pisemnym uzasadnieniu stwierdził natomiast, że był to po prostu błąd sądu I instancji i trzeba go sprostować, a nie zajmować się sprawą od nowa" - przekazano w komunikacie Biura Rzecznika.

Jak dodano, "sąd okręgowy podjął próbę naprawienia stwierdzonego błędu, powołując się na instytucję sprostowania wyroku". W ocenie RPO, sąd okręgowy "sam zdał sobie sprawę z popełnionego błędu, ale dopiero na etapie sporządzania pisemnego uzasadnienia wyroku".

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Poradnik

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Mężczyzna, którego dotyczy sprawa, zgodnie z sugestią z uzasadnienia wyroku wystąpił do sądu I instancji, by w ramach sprostowania do orzeczenia dodać słowa: "wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 marca 2016 r. do dnia zapłaty". Sąd rejonowy uwzględnił ten wniosek, ale pozwana zaskarżyła to postanowienie wskazując, że pominięcie odsetek ustawowych w wyroku to nie "oczywista omyłka pisarska". Sąd II instancji podzielił tę argumentację i oddalił wniosek o sprostowanie wyroku.

"Nie ulega wątpliwości, że sprostowanie wyroku ma służyć usunięciu niedokładności, naprawieniu błędów pisarskich lub rachunkowych czy też sprostowaniu innych oczywistych omyłek. [...] Nie jest dopuszczalne w tym trybie doprowadzenie do jakiejkolwiek ingerencji w przedmiotowy lub podmiotowy aspekt zapadłego wyroku. Nie można [...] doprowadzić do merytorycznej zmiany orzeczenia" - przyznał RPO.

Jednocześnie jednak Rzecznik zaznaczył, że "uchybienia w stosowaniu oraz wykładni prawa, zaistniałe na gruncie niniejszej sprawy, doprowadziły do swoistej pułapki a powód został pozbawiony procedury gwarantującej mu realizację prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez pozwaną, pomimo iż zgodnie z prawem wnosił o ich zasądzenie". "Co więcej, SO w istocie wprowadził powoda w błąd co do możliwości uzupełnienia zaskarżonego wyroku o rozstrzygnięcie o odsetkach" - dodał.

"Takie działania sądów nie budują poczucia stabilności oraz bezpieczeństwa prawnego, wręcz przeciwnie - podważają wiarygodność orzeczeń sądowych, stanowiącą istotny czynnik integrujący obywateli w relacji zaufania dla instytucji państwa i prawa" - ocenił RPO. Jak jednocześnie wskazał, obecnie błędu sądu w tej sprawie "nie da się naprawić inaczej niż w drodze skargi nadzwyczajnej".

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Przewiduje ona m.in. możliwość składania do Sądu Najwyższego takich skarg na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat. Dotychczas SN do rozstrzygnięcia otrzymał kilkadziesiąt skarg nadzwyczajnych - w tym kilkanaście złożył RPO. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ aj/

Źródło:PAP
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: ABC dłużnika

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki