REKLAMA

Skarbiec TFI zaoferuje we wrześniu prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych

2004-08-18 11:56
publikacja
2004-08-18 11:56
SKARBIEC TFI zamierza wprowadzić we wrześniu do oferty Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), oparte na otwartych funduszach inwestycyjnych. Oszczędności zgromadzone na IKE zwolnione będą z podatku od zysków kapitałowych - pod warunkiem ich utrzymania do 60 roku życia.

Chcemy, żeby nasza oferta była elastyczna, a klienci mieli jak największy wybór. Dlatego zaoferujemy IKE oparte na kilku zarządzanych przez nas funduszach, z których stworzone zostaną swego rodzaju portfele emerytalne. Podejmiemy też współpracę z mBankiem i MultiBankiem, aby móc zaoferować IKE również klientom obu banków, powiedział Jarosław Bauc, prezes zarządu TFI SKARBIEC.

Indywidualne Konto Emerytalne IKE-SKARBIEC umożliwi oszczędzanie w czterech rodzajach portfeli, na które złożą się różne fundusze inwestycyjne. Do wyboru będą trzy portfele modelowe oraz portfel indywidualny.

Portfel modelowy STATYCZNY zakłada równy podział oszczędności pomiędzy fundusz akcyjny SKARBIEC-AKCJA oraz fundusz rynku pieniężnego SKARBIEC-GOTÓWKOWY.

W portfelu modelowym AKTYWNYM podział środków odbywać się będzie automatycznie i uzależniony będzie od wieku oszczędzającego, a co za tym idzie – od okresu, jaki pozostał do emerytury. Oszczędności emerytalne lokowane będą kolejno w funduszach o coraz mniejszym ryzyku inwestycyjnym – począwszy od funduszu akcyjnego SKARBIEC-AKCJA, poprzez fundusz zrównoważony SKARBIEC-WAGA i fundusz stabilnego wzrostu SKARBIEC-III FILAR, a skończywszy na funduszu pieniężnym SKARBIEC-GOTÓWKOWY. Taka konstrukcja portfela umożliwi wykorzystanie długookresowego potencjału wzrostowego rynku akcji, a w miarę zbliżania się wieku emerytalnego – uchroni zgromadzone oszczędności przed ewentualnymi spadkami na giełdzie, mówi prezes Bauc.

Na portfel modelowy ZAGRANICZNY złożą się trzy fundusze inwestujące za granicą: fundusz akcji zagranicznych SKARBIEC NET (50% portfela), Skarbiec-Dolarowa Obligacja (30%) oraz Skarbiec-Euro Obligacja (20% portfela).

W ostatnim z oferowanych portfeli – portfelu INDYWIDUALNYM – klient sam wybierze dwa spośród sześciu dostępnych funduszy, a także sam ustali procentowy podział środków między wybrane fundusze (może to być od 10% do 90%). Raz w roku można będzie bezpłatnie zmienić alokację środków, a także poszczególne fundusze. W portfelu indywidualnym do wyboru będą fundusze: Skarbiec-Akcja, Skarbiec-Waga, Skarbiec-III Filar, Skarbiec-Obligacja, Skarbiec-Gotówkowy oraz Skarbiec-Kasa.

Otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego w SKARBCU będzie bezpłatne. Osoby oszczędzające na IKE-SKARBIEC nie poniosą też żadnych opłat manipulacyjnych, pobieranych zwykle przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne poza indywidualnym kontem emerytalnym – pod warunkiem utrzymania środków przez określony w umowie czas. Raz w roku będzie też można bezpłatnie zmienić portfel.

Sprzedaż IKE-SKARBIEC prowadzić będą multiagencje zajmujące się dystrybucją produktów i usług finansowych. Konto będzie też dystrybuowane za pośrednictwem SKARBIEC Serwis Finansowy – spółki zajmującej się sprzedażą produktów firm wchodzących w skład Skarbiec Asset Management Holding, a w dalszej kolejności - za pośrednictwem internetowego portalu Skarbca (www.skarbiec.pl). Wyjątkiem będzie modelowy portfel zagraniczny, który dostępny będzie wyłącznie poprzez Departament Klientów Instytucjonalnych BRE Banku oraz Departament Private Banking BRE Banku.

Na funduszach TFI SKARBIEC oparta będzie także część indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez mBank i Multibank. Klienci obu banków sami będą wybierali fundusze, w których zechcą ulokować oszczędności emerytalne, sami też zadecydują o podziale składki pomiędzy poszczególne fundusze. Na przykład do dyspozycji klientów mBanku będą: Skarbiec-Akcja, Skarbiec-Waga, Skarbiec-Gotówkowy oraz Skarbiec-Euro Obligacja.

Przypomnijmy - Indywidualne Konta Emerytalne pomyślane zostały jako uzupełnienie zreformowanego systemu emerytalnego. Dla osób, które zdecydują się na tę formę oszczędności emerytalnych ustawodawca przewidział zachętę w postaci zwolnienia zysku z oszczędności zgromadzonych na IKE z 19% podatku od dochodów kapitałowych. Warunkiem zwolnienia podatkowego będzie jednak utrzymanie oszczędności na koncie do 60 roku życia (ewentualnie nieco krócej – w przypadku ukończenia 55 roku życia i nabycia uprawnień emerytalnych wcześniej). Ustawa zakłada, że na kontach będzie można co roku odłożyć maksymalnie 150% średniej miesięcznej płacy prognozowanej na dany rok (obecnie 150% średniej płacy to 3 435 zł). Zyski z wpłat powyżej tego limitu będą już opodatkowane. Warto zaznaczyć, że optymalne korzyści osiągnąć można wpłacając na rachunek IKE maksymalną dopuszczalną kwotę w każdym roku, gdyż w następnych latach nie będzie można uzupełniać niedopłaconego wcześniej limitu. Jedna osoba będzie mogła oszczędzać tylko na jednym IKE.

M.D.
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki