REKLAMA

Shoper S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2022-07-04 20:20
publikacja
2022-07-04 20:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_zmiany_w_Statucie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_tekst_jednolity_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2022 roku.

Treść zmienionych, uchylonych i nowych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Zalacznik_zmiany_w_Statucie.pdfZalacznik_zmiany_w_Statucie.pdf Treść zmienionych uchylonych lub nowych postanowień statusu Spółki
Zalacznik_tekst_jednolity_statutu.pdfZalacznik_tekst_jednolity_statutu.pdf Tekst jednolity statutu Spółki po zmianach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-04 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2022-07-04 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki