REKLAMA

SWARZĘDZ MEBLE SA w upadłości likwidacyjnej: Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

2010-12-13 17:36
publikacja
2010-12-13 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-13
Skrócona nazwa emitenta
SWARZĘDZ MEBLE SA w upadłości likwidacyjnej
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Likwidator spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, działając na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 13 grudnia 2010 r. doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, iż w dniu 03 grudnia 2010 r. zarejestrowane zostało przez Sąd obniżenie kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 września 2010 r. W związku z powyższym aktualnie kapitał zakładowy spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej wynosi 1.747.759,51 zł (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na 174.775.951 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Z akcji tych przysługuje 174.775.951 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-13 Krzysztof Baraniewski Likwidator
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki