33,4000 zł
1,24% 0,4100 zł
SPIN SA (SPN)

Emisja obligacji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2007
Data sporządzenia: 2007-05-18
Skrócona nazwa emitenta
SPIN
Temat
Emisja obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SPIN SA informuje, iż w dniu 17 maja 2007 roku, na podstawie złożonych
w BRE Bank SA zleceń emisji, dokonana została emisja transzy obligacji, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 22/2006 z dnia 3 listopada 2006 roku.
Celem emisji jest optymalizacja wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania działalności i zmniejszenie kosztów jego obsługi. Obligacje są wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe zdematerializowane, niezabezpieczone oraz dyskontowe (jako obligacje z kuponem zerowym). Wykup obligacji zostanie dokonany wg wartości nominalnej Obligacji.
Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
- Emisja o wartości 15 milionów złotych, na którą składa się 150 obligacji o wartości nominalnej 100 tysięcy złotych każda obligacja
- Data emisji – 17 maja 2007 roku
- Data wykupu – 27 lipca 2007 roku
- Rentowność emisji – oparta na warunkach rynkowych.
Łączna wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 31 marca 2007 roku wynosi 49.697 tys. złotych. Spółka nie miała zobowiązań z tytułu emisji instrumentów dłużnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji utrzyma się na poziomie porównywalnym z końca pierwszego kwartału 2007 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-05-18 Michał Górski Prezes Zarządu
2007-05-18 Jerzy Gałuszka Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.