REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

2022-08-09 17:43
publikacja
2022-08-09 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
n_raport_nr_15_zalaznik_nr_1_-_Zaproszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-09
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) informuje, że działając na podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały podjął w dniu dzisiejszym decyzję o złożeniu wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w załączonym Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A.

Przedmiotem oferty nabycia akcji własnych Spółki jest nie więcej niż 220.356 sztuk (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć sztuk) akcji Solar Company S.A. oznaczonych kodem PLSLRCP00021, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 7,3452% kapitału zakładowego Spółki.

Cena nabycia jednej akcji została ustalona przez Zarząd Spółki na 5,5 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w celu ich umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Nabycie akcji własnych zostanie przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:
• Termin ogłoszenia Zaproszenia: 09.08.2022 r.
• Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 11.08.2022 r.
• Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 24.08.2022 r.
• Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 29.08.2022 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji własnych Spółki w ramach niniejszej oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.

Załączniki
Plik Opis
n raport nr 15 załąznik nr 1 - Zaproszenie.pdfn raport nr 15 załąznik nr 1 - Zaproszenie.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-09 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki