REKLAMA
DZIEŃ UE

SOBET S.A.: zmiana udziałów w liczbie głosów

2013-03-15 15:22
publikacja
2013-03-15 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-15
Skrócona nazwa emitenta
SOBET S.A.
Temat
zmiana udziałów w liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na podstawie art.69 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr184, poz.1539 z późn. zmianami), RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 ("Spółka") zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia iż w wyniku zawarcia w dniach od 5 do 11 marca 2013 roku transakcji sprzedaży łącznie 587 026 akcji spółki Sobet SA (1,44% w głosach na WZ) - transakcja zwykła na sesji GPW NC - zaangażowanie Rubicon Partners SA uległo zmniejszeniu.
Przed sprzedażą akcji, Spółka posiadała 10 925 000 akcji Sobet SA, które stanowiły 33,14% udziału w kapitale i dawały prawo do 10 925 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,74% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Po sprzedaży akcji, Spółka posiada 10 337 974 akcji Sobet SA, które stanowią 31,36% udziału w kapitale i dają prawo do 10 337 974 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 25,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dn.29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Spółka informuje, że podmioty zależne Rubicon Partners SA nie posiadają akcji Spółki Sobet SA, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywaniaprawa głosu na walnym zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Jerzy Pałys syndyk licencja nr 12
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki