REKLAMA

SIMPLE: Informacja nt. wypłaty dywidendy

2020-06-30 21:04
publikacja
2020-06-30 21:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Informacja nt. wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) postanowiło zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 4 916 759,05 zł przeznaczyć w następujący sposób:
- kwotę 2.646.688,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- kwotę 2.270.071,05 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,55 zł.

Dzień dywidendy ustala na dzień 17 lipca 2020 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2020 roku.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki tj. 4.812.160 akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-06-30 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-06-30 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki