REKLAMA

SIMFABRIC: Korekta raportu okresowego SimFabric S.A. za I kwartał 2022 r.

2022-06-29 12:13
publikacja
2022-06-29 12:13
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2022 roku, opublikowanego przez Emitenta raportem EBI nr 13/2022 z dnia 16 maja 2022 roku.

Korekta wynika z potrzeby dostosowania raportu do wymogów i formatu przygotowywanego Prospektu Emisyjnego, który Emitent będzie publikował przy przejściu na rynek główny.

W przekazywanej korekcie raportu dodano w rozdziale 12 „OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW” na stronach 33, 34 i 35 opis znaczących subiektywnych ocen i założeń dotyczących sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Blind Warrior sp. z o.o. oraz GR Games S.A.

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje korektę raportu okresowego za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220629_121355_0000141966_0000143503.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki