REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

SESCOM S.A.: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

2023-01-25 16:55
publikacja
2023-01-25 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-25
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.
Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w grudniu 2022 r. wyniosły 16,43 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 18,3% wobec grudnia 2021 r. oraz wzrost o ok. 0,6% względem listopada 2022 r.

Grupa Sescom prowadzi działalność w dwóch segmentach operacyjnych:
1) Facility Management – główna działalność grupy polegająca na realizacji szerokiego zakresu usług zarządzania i utrzymania technicznego nieruchomości,
2) Technologii wodorowych – działalność rozwojowa skupiona na doprowadzeniu do komercjalizacji autorskich technologii i produktów z wykorzystaniem wodoru: elektrolizerów, kotłów wodorowych, systemu zarządzania HGaaS.

Emitent generuje sprzedaż w trzech obszarach (liniach) biznesowych segmentu Facility Management:
1) Technical Facility Management – obszar skupiający usługi zarządzania procesami technicznego utrzymania sprawności obiektów (w tym klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa oraz instalacji grzewczych), a także utrzymania technicznego pojazdów magazynowych,
2) Technological Facility Management – w skład którego wchodzą usługi: utrzymania urządzeń IT, wdrażania efektywności energetycznej oraz zarządzania majątkiem obiektów przy pomocy technologii RFID,
3) Interior Construction & Fit-out – obszar skoncentrowany na wykonawstwie projektów modernizacyjnych i ogólnobudowlanych w obiektach sieci detalicznych.

Wielkość przychodów poszczególnych linii biznesowych w grudniu 2022 r. w stosunku do analogicznego miesiąca w roku poprzednim (r/r) oraz w stosunku do miesiąca poprzedzającego (m/m) zostały przedstawione poniżej.

1) Technical Facility Management
Sprzedaż w obszarze Technical Facility Management w grudniu 2022 r. wyniosła 7,55 mln zł wobec 9,16 mln zł miesiąc wcześniej oraz wobec 7,70 mln zł r/r. W analizowanym okresie, w ramach linii biznesowej Technicznego FM Emitent zrealizował 6.156 zadań serwisowych, co stanowiło wzrost o 0,1% r/r oraz spadek o 14,9% m/m.

2) Technological Facility Management
Sprzedaż w obszarze Technological Facility Management w grudniu 2022 r. wyniosła 6,53 mln zł wobec 4,32 mln zł miesiąc wcześniej oraz wobec 4,45 mln zł r/r.

3) Interior Construction & Fit-out
Sprzedaż wygenerowana w ramach obszaru wyniosła w analizowanym miesiącu 1,08 mln zł wobec 0,75 mln zł r/r oraz 1,94 mln zł m/m. Należy zaznaczyć, że linia Construction odznacza się najwyższą zmiennością sprzedaży w Grupie Sescom, co wynika z koncentracji na projektach modernizacyjnych i budowlanych. Na wielkość sprzedaży linii w analizowanym miesiącu wpłynęło rozliczenie ośmiu projektów budowlanych: modernizacji oraz przygotowania obiektów handlowych pod otwarcia. Na dzień publikacji raportu Spółka, w ramach obszaru Interior Construction, znajduje się w toku realizacji 9 projektów o łącznej szacowanej kwocie 6,39 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-25 Sławomir Halbryt Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki