REKLAMA

SERENITY S.A.: Zbycie akcji Serenity SA przez Spółkę RATIKON AG.

2012-08-03 09:50
publikacja
2012-08-03 09:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-03
Skrócona nazwa emitenta
SERENITY S.A.
Temat
Zbycie akcji Serenity SA przez Spółkę RATIKON AG.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Serenity SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 03 sierpnia 2012 roku otrzymał od spółki RATIKON AG z siedzibą w Szwajcarii zawiadomienie, o podpisaniu umowy na podstawie której nastąpiło zbycie 210.000.000 (dwustu dziesięciu milionów) akcji imiennych serii A4 Spółki.

Pakiet stanowił 50,41 proc. kapitału zakładowego Serenity SA oraz 50,41% w ogólnej liczbie głosów. na Walnym Zgromadzeniu. Transakcja została zawarta poza rynkiem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej

Przed zbyciem spółka RATIKON AG posiadała łącznie 210.000.000 (dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych serii A4 Spółki. Pakiet stanowi 50,41% kapitału zakładowego Serenity SA, oraz 50,41% w ogólnej liczbie głosów.
Po transakcji spółka RATIKON AG nie posiada żadnych akcji Serenity S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-03 Piotr Nalepa Prezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki