SATIS GROUP SA: Postanowienie Sądu Rejonowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych

2019-11-19 21:01
publikacja
2019-11-19 21:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Przedmiot_i_zakres_badania_prowadzonego_przez_Rewidenta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Postanowienie Sądu Rejonowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego („Sąd”) w sprawie z wniosku Nikodema Wierzbickiego, Krzysztofa Mierzejewskiego i Dawida Śledzińskiego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu („Postanowienie”). Zgodnie z Postanowieniem Sąd wyznaczył na biegłego rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Katarzynę Hauzę prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Katarzyna Hauza („Rewident”). Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto, zgodnie z Postanowieniem Sąd zobowiązał Emitenta do udostępnienia lub przekazania Rewidentowi wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania w podanym zakresie wskazanych przez Rewidenta oraz do udzielenia odpowiedzi i wszelkich wyjasnień Rewidentowi oraz ustalił termin wykonania.

Załącznik: Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta.
Załączniki
Plik Opis
Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta.pdfPrzedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta.pdf Załącznik: Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki