REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2023-03-24 07:00
publikacja
2023-03-24 07:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
259400QC9K5N337PTZ39-2022-12-31-pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400QC9K5N337PTZ39-2022-12-31-pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_do_publikacji_grupa_i_jednostkowe_28.02.2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena_SF_2022_23.03.2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_SRC_2023-03-23_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_SRC_2023-03-23_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody ze sprzedaży 1 388 621,00 1 171 680,00 296 190,00 255 965,00
II. Zysk operacyjny 57 335,00 39 850,00 12 229,00 8 706,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 56 928,00 37 728,00 12 143,00 8 242,00
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 56 590,00 30 451,00 12 071,00 6 652,00
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 91 950,00 74 998,00 19 613,00 16 384,00
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -65 830,00 16 253,00 -14 041,00 3 551,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -15 750,00 -119 722,00 -3 359,00 -26 154,00
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 10 359,00 -28 470,00 2 210,00 -6 220,00
IX. Liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
X. Średnia ważona liczba akcji 26 607 948,00 26 881 922,00 26 607 948,00 26 881 922,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 239 609,00 27 509 164,00 27 239 609,00 27 509 164,00
XII. Zysk na jedną akcję 2,13 1,13 0,45 0,25
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 2,08 1,11 0,44 0,24
XIV. Aktywa razem 1 016 547,00 939 670,00 216 752,00 204 303,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 228 419,00 96 345,00 48 704,00 20 947,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 240 723,00 341 298,00 51 328,00 74 205,00
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące 547 405,00 502 027,00 116 720,00 109 151,00
XVIII. Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 146,00 1 169,00
List Prezesa Zarządu oraz oswiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostały przekazane w raporcie rocznym Spółki Sanok RC S.A. za 2022 rok, w dniu 24 marca 2023 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
259400QC9K5N337PTZ39-2022-12-31-pl.zip259400QC9K5N337PTZ39-2022-12-31-pl.zip sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Sanok RC
259400QC9K5N337PTZ39-2022-12-31-pl.zip.xades259400QC9K5N337PTZ39-2022-12-31-pl.zip.xades podpisy do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z działalności Grupy.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupy.xhtml sprawozdanie Zarządu z działalności GK Sanok RC
Sprawozdanie z działalności Grupy.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Grupy.xhtml.xades podpisy do sprawozdania z działalności
oświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtmloświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml oświadczenie Zarządu
oświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xadesoświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xades podpisy do oświadczenia Zarządu
informacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtmlinformacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml informacja Zarządu
informacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xadesinformacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xades podpisy do informacji Zarządu
Oświadczenie RN do publikacji grupa i jednostkowe_28.02.2023.xhtmlOświadczenie RN do publikacji grupa i jednostkowe_28.02.2023.xhtml oświadczenie Rady Nadzorczej
RN ocena SF 2022_23.03.2023.xhtmlRN ocena SF 2022_23.03.2023.xhtml ocena Rady Nadzorczej
SzB_GK_SRC_2023-03-23_pl.xhtmlSzB_GK_SRC_2023-03-23_pl.xhtml sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania
SzB_GK_SRC_2023-03-23_pl.xhtml.XAdESSzB_GK_SRC_2023-03-23_pl.xhtml.XAdES podpisy do sprawozdania biegłego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki