REKLAMA

Rynek pracy nie potrzebuje ekonomistów

2020-02-13 10:10
publikacja
2020-02-13 10:10

Wydłuża się lista zawodów, w których brakuje rąk do pracy. Zatrudnienie czeka w branży budowlanej, produkcyjnej, transportowej, gastronomicznej czy medyczno-opiekuńczej. Jak wynika z badania resortu pracy, jedynymi, których rynek pracy ma już dość, są ekonomiści.

fot. / / Stock Spirits

Rokrocznie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje Barometr zawodów, w którym pokazuje, jakich profesji brakuje na rynku, a których jest zbyt dużo. Od kilku lat wydłuża się lista zawodów deficytowych, a znacząco skraca nadwyżkowych - w tym roku wśród zawodów, których jest po prostu za dużo, wskazano tylko ekonomistów. 

Zawody deficytowe 

Zawody deficytowe to takie, w których wolnych miejsc pracy jest więcej niż osób zainteresowanych ich podjęciem. Jak wynika z raportu przygotowanego przez resort, ich liczba utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. W tym roku na liście znalazły się 31 zawody - wśród przyczyn utrzymującego się popytu w tych profesjach wskazuje się przede wszystkim nieatrakcyjne warunki zatrudnienia - zmianowość czy niskie zarobki. Dodatkowo często są to zajęcia, które wymagają zdobycia konkretnych umiejętności i kwalifikacji. 

Zawody deficytowe

Betoniarze i zbrojarze
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Lekarze
Magazynierzy
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Murarze i tynkarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Piekarze
Pielęgniarki i położne
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze
Ślusarze

Źródło: oprac. własne Bankier.pl na podstawie raportu "Barometr zawodów 2020". 

Na liście można znaleźć profesje z branży budowlanej, produkcyjnejm, usługowej, transportowe, medycznej czy gastronomicznej. Właściwie w każdym z zawodów jako przeszkodę wskazywano nieatrakcyjny poziom wynagrodzeń. 

Zawody w równowadze i nadwyżkowe 

W przypadku listy zawodów zrównoważonych, czyli takich, gdzie liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych jej pojęciem, została nieznacznie uszczuplona. Do deficytu w porównaniu z rokiem ubiegłym przeniosły się z tej kategorii takie profesje jak: blacharze i lakiernicy samochodowi, nauczyciele praktycznej nauki zawododu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Z kolei w odwrotną stronę do listy tym razem dopisano szefów kuchni i kosmetyczki. 

Zawody pozostające w równowadze

Administratorzy stron internetowych
Agenci ubezpieczeniowi
Akustycy i realizatorzy dźwięku
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów
teleinformatycznych
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci w edukacji
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji
naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Ceramicy przemysłowi
Cukiernicy
Dentyści
Diagności samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Graficy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy i energetycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy budowy
Kierownicy ds. logistyki
Kierownicy ds. produkcji
Kierownicy ds. usług
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
Kierownicy sprzedaży
Kierownicy w instytucjach społecznych i kultury
Kosmetyczki
Lakiernicy
Listonosze i kurierzy
Logopedzi i audiofonolodzy
Marynarze, pracownicy obsługi statków i portów
Masarze i przetwórcy ryb
Maszyniści
Mechanicy maszyn i urządzeń
Meteorolodzy, geolodzy, geografowie
Monterzy elektronicy
Monterzy konstrukcji metalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych i lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów
integracyjnych
Obuwnicy
Ogrodnicy i sadownicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych
i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych
Operatorzy maszyn włókienniczych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Opiekunki dziecięce
Optycy i pracownicy wytwarzający protezy
Pedagodzy
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
Pomoce kuchenne
Pomoce w gospodarstwie domowym
Pozostali specjaliści edukacji
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi
turystycznej
Pracownicy ds. budownictwa drogowego
Pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością
języków obcych
Pracownicy ds. jakości
Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP
Pracownicy ds. techniki dentystycznej
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
Pracownicy myjni, pralni i prasowalni
Pracownicy obsługi ruchu lotniczego
Pracownicy obsługi ruchu szynowego
Pracownicy ochrony fizycznej
Pracownicy poczty
Pracownicy poligraficzni
Pracownicy przetwórstwa metali
Pracownicy przetwórstwa spożywczego
Pracownicy służb mundurowych
Pracownicy socjalni
Pracownicy sprzedaży internetowej
Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta,
ankieterzy, teleankieterzy
Pracownicy usług pogrzebowych
Pracownicy zajmujący się zwierzętami
Prawnicy
Projektanci i administratorzy baz danych, programiści
Projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD
Przedstawiciele handlowi
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy leśni
Robotnicy obróbki skóry
Rolnicy i hodowcy
Rybacy
Rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych
Sekretarki i asystenci
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społecznoekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. finansowych
Specjaliści ds. organizacji produkcji
Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
i rekrutacji
Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Specjaliści rolnictwa i leśnictwa
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Specjaliści telekomunikacji
Spedytorzy i logistycy
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy i kasjerzy
Szefowie kuchni
Tapicerzy
Technicy budownictwa
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Weterynarze
Windykatorzy
Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i dostawcy

Źródło: oprac. własne Bankier.pl na podstawie raportu "Barometr zawodów 2020".

"Wśród zawodów nadwyżkowych w tegorocznej edycji, podobnie jak w roku ubiegłym, znalazł się wyłącznie jeden zawód – ekonomiści. Jest to jedyny zawód, w którym liczba kandydatów chętnych do pracy jest wyższa niż liczba faktycznych miejsc pracy. Zawód ten można uznać za trwale nadwyżkowy, bowiem w skali kraju od 2016 roku trafia do tej puli. Za taki stan rzeczy odpowiada wiele czynników, z jednej strony jest to kwestia dużej liczby absolwentów, w tym techników ekonomistów, jak i dużej popularności oraz dostępności szkół o tym kierunku. Pomimo dużej dynamiki rozwoju rynku ekonomiści często nie są w stanie znaleźć zatrudnienia kierunkowego, dlatego uzupełniają kwalifikacje, a czasem całkowicie się przebranżawiają" - podają autorzy raportu. 

Weronika Szkwarek

Źródło:
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (22)

dodaj komentarz
londonern
Czyli jest popyt tylko na fizycznych i sluzbe zdrowia.
Pierwsi wyjechali, drudzy zarabiaja psie pieniadze.
Zero zapotrzebowania dla naukowcow, inzynierow, techinkow, architektow etc. Czyli wciaz rozwoju nie bedzie, bo i po co.
henk54
"Ekonomiści" - to zbyt ogólne pojęcie. Czym się zajmuje ekonomista? Księgowością? Doradztwem inwestycyjnym? Powinny być podane konkretne stanowiska pracy.
hfjdj
konkretne stanowiska pracy to sa nauczane w zawodowce.
lopez_emigrant
W Łodzi zwalniają fizjoterapeutów, bo ponoć fizjoterapia finansowana przez fundusz złudzeń jest nierentowna.
glos_rozsadku
czemu słowo "prawnicy" jest na czerwono?
wataha
uczę się na polityka, umiem już z wazeliną, dać w łapę, obiecać bzdury, okłamać ludzi oraz ukraść publiczne pieniądze. Nie widzę na liście , jaka jest dla mnie przyszłość zawodowa??
incitatus
Zapraszamy na stronę www.pis.org.
Powyzsze referencje predysponuja Pana do zajecia wysokich stanowisk partyjnych na szczeblu centralnym
nalexon165
Mityczny programista jednak jest w równowadze. No tak ale deficytowe to przeważnie nie potrzebne jest wykształcenie wyższe oraz płace niskie, więc nie byłoby o czym pisać.
pdox
Klasyczny przykład sytuacji, kiedy rozbuchany stopień formalnej scholaryzacji (produkcji bezużytecznych w praktyce dyplomów) przy jednoczesnym zniszczeniu szkolnictwa zawodowego (materialnie i prestiżowo) wpływa hamująco na gospodarkę. Podziękujmy wszyscy lewicowym intelektualistom, uzurpującym sobie w Polsce status elity.Klasyczny przykład sytuacji, kiedy rozbuchany stopień formalnej scholaryzacji (produkcji bezużytecznych w praktyce dyplomów) przy jednoczesnym zniszczeniu szkolnictwa zawodowego (materialnie i prestiżowo) wpływa hamująco na gospodarkę. Podziękujmy wszyscy lewicowym intelektualistom, uzurpującym sobie w Polsce status elity. I niech każdy bezrobotny ma dostęp do kolejnych pięcioletnich "darmowych" studiów z zarządzania i marketingu.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki