WEBINAR

Ruszają unijne pożyczki płynnościowe. Nawet 15 mln zł dla firm

2021-10-07 07:10
publikacja
2021-10-07 07:10

Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie mogą ubiegać się o unijną pożyczkę płynnościową. We wrześniu ruszył nowy nabór wniosków o preferencyjne finansowanie – z gwarancją BGK oraz bez oprocentowania, dodatkowych opłat i prowizji. Podpowiadamy, jak dostać wsparcie pieniężne dla firm w trudnej sytuacji z powodu pandemii COVID-19.

Ruszają unijne pożyczki płynnościowe. Nawet 15 mln zł dla firm
Ruszają unijne pożyczki płynnościowe. Nawet 15 mln zł dla firm
fot. RomanR / / Shutterstock

Przedsiębiorstwa, które znalazły z sektora mikro, małych i średnich mogą ponownie ubiegać się o preferencyjną pożyczkę płynnościową. We wrześniu wystartował kolejny nabór wniosków. Fundusz pożyczek płynnościowych dla firm finansowanych z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój został zwiększony o 1,1, mld zł – do kwoty 2,15 mld zł. Pieniądze pochodzą z Instrument ReactUE (7,4 mld zł.), który jest wynikiem bezpośrednich starań Komisji Europejskiej o wsparcie między innymi firm w zwalczaniu ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. To dzięki temu instrumentowi powraca oferta pożyczek płynnościowych dla sektora MŚP i dodatkowe 1,1 mld. zł.

Szacuje się, że dzięki zwiększeniu budżetu z pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach skorzysta ponad 2000 mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Natomiast do tej pory z unijnego funduszu pożyczek płynnościowych skorzystało już ponad 4300 firm.

Czym jest pożyczka płynnościowa z POIR?

– Przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w dwóch formach. Pierwszą pomocą publiczną jest preferencyjna pożyczka, czyli preferencyjne oprocentowanie. Jest ono poniżej stawek rynkowych. Drugą formą pomocy jest dotacja na spłatę odsetek. Przedsiębiorca spłaca tylko i wyłącznie kapitał. Z pożyczką nie wiążą się żadne koszty – wyjaśnia Michał Błonka, z-ca dyrektora działu instrumentów finansowych w Lubelskiej Fundacji Rozwoju z materiale wideo Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczki płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) to finansowanie bieżącej płynności przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki pandemii COVID-19. Oferta pomocowych pożyczek płynnościowych skierowana jest do mikro, małych i średnich firm. Unijna pożyczka płynnościowa udzielna jest na preferencyjnych warunkach. Za pożyczki odpowiedzialny jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Przede wszystkim pożyczka płynnościowa jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy odczuli problemy z prowadzeniem firmy związane z epidemią COVID-19. Dla tych firm, które mają problem z wynagradzaniem, czy wypłatą wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz mają problemy z utrzymaniem bieżącej płynności wynikających z płatności zobowiązań. Pożyczka jest udzielana na okres 6 lat. Jest możliwość otrzymania karencji w spłacie kapitału nawet do 6 miesięcy – mówi Marcin Pawłowski prezes zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w materiale filmowym BGK.

Podsumowując, do zalet pożyczki płynnościowej finansowanej z funduszy unijnych należy zaliczyć korzystne warunki tj.:

 • oprocentowanie w wysokości 0 proc.,
 • brak dodatkowych opłat, prowizji za udzielenie i obsługę finansowania,
 • półroczna karencja w spłacie,
 • brak wymogu posiadania wkładu własnego,
 • wakacje kredytowe.

Półroczna karencja w praktyce oznacza, że przedsiębiorca po otrzymaniu pożyczki z POIR ma jeszcze 6 miesięcy zanim zacznie ją spłacać. Łącznie firma ma maksymalnie 6 lat na uregulowanie zobowiązania, w tym dodatkowo może wykorzystać tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie płacenia rat pożyczki. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz w roku na okres dwóch miesięcy w pierwszym i drugim roku okresu spłaty.

Na co pieniądze z pożyczki płynnościowej?

– Fundusze pozyskane z tej pożyczki przeznaczyliśmy w głównej mierze na pensje naszych pracowników, spłatę czynszu i zadłużeń wobec kontrahentów. Dzięki pożyczce płynnościowej udało nam się zachować wszystkie miejsca pracy. Wszystkie osoby, które pracowały z nami przed kryzysem pracują z nami nadal – mówi Aleksandra Dojnikowska, właścicielka „Bułkę przez bibułkę” w materiale filmowym BGK.

Unijne fundusze muszą być wykorzystane w ściśle określonym celu. Środki pieniężne z pożyczki płynnościowej z POIR przedsiębiorstwo może przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników, w tym także należne składki ZUS i US, koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców, zapłacenie naliczonych podatków, składek zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych, zakup towarów niezbędnych do dalszego prowadzenie działalności oraz pokrycie zobowiązań wobec kontrahentów – np. zaległych faktur, kosztów użytkowania budynków, hal produkcyjnych itp.

– 13. marca byliśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Zakaz działalności spowodował, że musieliśmy anulować szereg rezerwacji i zwrócić gościom zadatki, a obroty w pizzerii bardzo się zmniejszyły. W momencie, kiedy rozpoczął się lockdown byliśmy w trakcie budowy trzech kolejnych domków. Nasze środki finansowe były na wyczerpaniu. Potrzebowaliśmy pomocy. Dzięki pożyczce płynnościowej z Programu Inteligentny Rozwój udało nam się ukończyć inwestycje, utrzymaliśmy miejsca pracy i z optymizmem patrzę w przyszłość – mówi Paweł Kosik, właściciel domków wypoczynkowych "Owocowy ogród" w materiale filmowym BGK.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę na fakt, że otrzymanie środków pieniężnych w czasie pandemii pomogło im zapewnić płynność firmie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą były w stanie w tym trudnym okresie m.in. wypłacić pensje pracownikom oraz pokryć zobowiązania wobec dostawców.

– Ta sytuacja odbiła się finansowo na firmie, dlatego, że większość naszych odbiorców wstrzymała produkcje od około miesiąca to półtora. My też mieliśmy zahamowanie w wysyłce towarów. Wszystkie zlecenia zostały anulowane. Szukaliśmy pomocy gdziekolwiek z zewnątrz żeby się troszeczkę dofinansować i móc normalnie dalej funkcjonować, wykonywać zlecenia, które miały dalszy termin realizacji. Pojawiła się możliwość wzięcia pożyczki płynnościowej z pomocą BGK, z czego skorzystaliśmy – mówi Piotr Truszczyński, prezes firmy Szkłomal w materiale filmowym BGK.

Podobnie o wydatkach opłaconych z pożyczki płynnościowej POIR mówi Sławomir Fijałkowski z Agencji Pro Cinema Kino Charlie, w materiale filmowym BGK: „Dzięki pakietowi pomocowemu BGK w ramach pomocy de minimis mogliśmy pokryć pensje oraz zobowiązania wobec kontrahentów”.

Ile pieniędzy można dostać z pożyczki płynnościowej?

Kwota pieniędzy, jaką można otrzymać w ramach specjalnej oferty pomocowej z funduszy unijnych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Wysokość pożyczki płynnościowej może wynieść dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok lub jako 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. W przypadku młodszych działalność gospodarczych (niedziałających jeszcze w 2019 r.). Kwota finansowania ustalana jest na podstawie prognoz.

Pożyczka z funduszu unijnego ma górny limit. Maksymalnie firma może otrzymać finansowanie na kwotę 15 mln zł. Warto pamiętać, że wysokość pożyczki będzie określana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, podkreśla Bank Gospodarstwa Krajowego.

Warunki otrzymania unijnego finansowania dla firmy

Aby otrzymać pożyczkę płynnościową z POIR firma musi spełnić określona wymagania. Do najważniejszych warunków umożliwiających przedsiębiorstwom otrzymanie finansowania należy:

 • udokumentowanie, że firma ma lub miała problemy spowodowane przez skutki COVID-19,
 • wartość pożyczki nie może przekroczyć 25 proc. rocznego obrotu firmy w 2019 r lub dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy,
 • firma wnioskująca o pożyczkę nie jest wykluczona z dostępu do środków publicznych.


Gdzie można dostać pożyczkę płynnościową?

W każdym z województw w Polsce są instytucje, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i zajmują się finansowaniem pożyczek płynnościowych. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów na dzień 1 października  :

 • woj. kujawsko-pomorskie – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,
 • woj. lubelskie – Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego,
 • woj. lubuskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
 • woj. łódzkie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
 • woj. małopolskie – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum
 • Przedsiębiorczości i Rozwoju", Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,
 • woj. opolskie, dolnośląskie – Fundacja Rozwoju Śląska,
 • woj. podlaskie – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,
 • woj. pomorskie – Santander Leasing SA,
 • woj. śląskie – Fundusz Górnośląski SA,
 • woj. świętokrzyskie, podkarpackie – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR,
 • woj. warmińsko-mazurskie – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego,
 • woj. wielkopolskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
 • woj. zachodniopomorskie – Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego znajduje się lista instytucji finansujących, która aktualizowana jest na bieżąco.

Ruszają unijne pożyczki płynnościowe. Nawet 15 mln zł dla firm

Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie mogą ubiegać się o unijną pożyczkę płynnościową. We wrześniu ruszył nowy nabór wniosków o preferencyjne finansowanie – z gwarancją BGK oraz bez oprocentowania, dodatkowych opłat i prowizji. Podpowiadamy, jak dostać wsparcie pieniężne dla firm w trudnej sytuacji z powodu pandemii COVID-19.
Przedsiębiorstwa, które znalazły z sektora mikro, małych i średnich mogą ponownie ubiegać się o preferencyjną pożyczkę płynnościową. We wrześniu wystartował kolejny nabór wniosków. Fundusz pożyczek płynnościowych dla firm finansowanych z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój został zwiększony o 1,1, mld zł – do kwoty 2,15 mld zł. Pieniądze pochodzą z Instrument ReactUE (7,4 mld zł.), który jest wynikiem bezpośrednich starań Komisji Europejskiej o wsparcie między innymi firm w zwalczaniu ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. To dzięki temu instrumentowi powraca oferta pożyczek płynnościowych dla sektora MŚP i dodatkowe 1,1 mld. zł.
Szacuje się, że dzięki zwiększeniu budżetu z pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach skorzysta ponad 2000 mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Natomiast do tej pory z unijnego funduszu pożyczek płynnościowych skorzystało już ponad 4300 firm.
Czym jest pożyczka płynnościowa z POIR?
– Przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w dwóch formach. Pierwszą pomocą publiczną jest preferencyjna pożyczka, czyli preferencyjne oprocentowanie. Jest ono poniżej stawek rynkowych. Drugą formą pomocy jest dotacja na spłatę odsetek. Przedsiębiorca spłaca tylko i wyłącznie kapitał. Z pożyczką nie wiążą się żadne koszty – wyjaśnia Michał Błonka, z-ca dyrektora działu instrumentów finansowych w Lubelskiej Fundacji Rozwoju z materiale wideo Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pożyczki płynnościowe z  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) to finansowanie bieżącej płynności przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki pandemii COVID-19. Oferta pomocowych pożyczek płynnościowych skierowana jest do mikro, małych i średnich firm. Unijna pożyczka płynnościowa udzielna jest na preferencyjnych warunkach. Za pożyczki odpowiedzialny jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
– Przede wszystkim pożyczka płynnościowa jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy odczuli problemy z prowadzeniem firmy związane z epidemią COVID-19. Dla tych firm, które mają problem z wynagradzaniem, czy wypłatą wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz mają problemy z utrzymaniem bieżącej płynności wynikających z płatności zobowiązań. Pożyczka jest udzielana na okres 6 lat. Jest możliwość otrzymania karencji w spłacie kapitału nawet do 6 miesięcy – mówi Marcin Pawłowski prezes zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w materiale filmowym BGK.
Podsumowując, do zalet pożyczki płynnościowej finansowanej z funduszy unijnych należy zaliczyć korzystne warunki tj.:
    oprocentowanie w wysokości 0 proc.,
    brak dodatkowych opłat, prowizji za udzielenie i obsługę finansowania,
    półroczna karencja w spłacie,
    brak wymogu posiadania wkładu własnego,
    wakacje kredytowe.
Półroczna karencja w praktyce oznacza, że przedsiębiorca po otrzymaniu pożyczki z POIR ma jeszcze 6 miesięcy zanim zacznie ją spłacać. Łącznie firma ma maksymalnie 6 lat na uregulowanie zobowiązania, w tym dodatkowo może wykorzystać tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie płacenia rat pożyczki. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz w roku na okres dwóch miesięcy w pierwszym i drugim roku okresu spłaty.
Na co pieniądze z pożyczki płynnościowej?
– Fundusze pozyskane z tej pożyczki przeznaczyliśmy w głównej mierze na pensje naszych pracowników, spłatę czynszu i zadłużeń wobec kontrahentów. Dzięki pożyczce płynnościowej udało nam się zachować wszystkie miejsca pracy. Wszystkie osoby, które pracowały z nami przed kryzysem pracują z nami nadal – mówi Aleksandra Dojnikowska, właścicielka „Bułkę przez bibułkę” w materiale filmowym BGK.
Unijne fundusze muszą być wykorzystane w ściśle określonym celu. Środki pieniężne z pożyczki płynnościowej z POIR przedsiębiorstwo może przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników, w tym także należne składki ZUS i US, koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców, zapłacenie naliczonych podatków, składek zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych, zakup towarów niezbędnych do dalszego prowadzenie działalności oraz pokrycie zobowiązań wobec kontrahentów – np. zaległych faktur, kosztów użytkowania budynków, hal produkcyjnych itp.
– 13. marca byliśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Zakaz działalności spowodował, że musieliśmy anulować szereg rezerwacji i zwrócić gościom zadatki, a obroty w pizzerii bardzo się zmniejszyły. W momencie, kiedy rozpoczął się lockdown byliśmy w trakcie budowy trzech kolejnych domków. Nasze środki finansowe były na wyczerpaniu. Potrzebowaliśmy pomocy. Dzięki pożyczce płynnościowej z Programu Inteligentny Rozwój udało nam się ukończyć inwestycje, utrzymaliśmy miejsca pracy i z optymizmem patrzę w przyszłość – mówi Paweł Kosik, właściciel domków wypoczynkowych "Owocowy ogród" w materiale filmowym BGK.
Przedsiębiorcy zwracają uwagę na fakt, że otrzymanie środków pieniężnych w czasie pandemii pomogło im zapewnić płynność firmie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą były w stanie w tym trudnym okresie m.in. wypłacić pensje pracownikom oraz pokryć zobowiązania wobec dostawców.
– Ta sytuacja odbiła się finansowo na firmie, dlatego, że większość naszych odbiorców wstrzymała produkcje od około miesiąca to półtora. My też mieliśmy zahamowanie w wysyłce towarów. Wszystkie zlecenia zostały anulowane. Szukaliśmy pomocy gdziekolwiek z zewnątrz żeby się troszeczkę dofinansować i móc normalnie dalej funkcjonować, wykonywać zlecenia, które miały dalszy termin realizacji. Pojawiła się możliwość wzięcia pożyczki płynnościowej z pomocą BGK, z czego skorzystaliśmy – mówi Piotr Truszczyński, prezes firmy Szkłomal w materiale filmowym BGK.
Podobnie o wydatkach opłaconych z pożyczki płynnościowej POIR mówi Sławomir Fijałkowski z Agencji Pro Cinema Kino Charlie, w materiale filmowym BGK: „Dzięki pakietowi pomocowemu BGK w ramach pomocy de minimis mogliśmy pokryć pensje oraz zobowiązania wobec kontrahentów”.
Ile pieniędzy można dostać z pożyczki płynnościowej?
Kwota pieniędzy, jaką można otrzymać w ramach specjalnej oferty pomocowej z funduszy unijnych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Wysokość pożyczki płynnościowej może wynieść dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok lub jako 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. W przypadku młodszych działalność gospodarczych (niedziałających jeszcze w 2019 r.). Kwota finansowania ustalana jest na podstawie prognoz.
Pożyczka z funduszu unijnego ma górny limit. Maksymalnie firma może otrzymać finansowanie na kwotę 15 mln zł. Warto pamiętać, że wysokość pożyczki będzie określana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, podkreśla Bank Gospodarstwa Krajowego.
Warunki otrzymania unijnego finansowania dla firmy
Aby otrzymać pożyczkę płynnościową z POIR firma musi spełnić określona wymagania. Do najważniejszych warunków umożliwiających przedsiębiorstwom otrzymanie finansowania należy:
    udokumentowanie, że firma ma lub miała problemy spowodowane przez skutki COVID-19,
    wartość pożyczki nie może przekroczyć 25 proc. rocznego obrotu firmy w 2019 r lub dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy,
    firma wnioskująca o pożyczkę nie jest wykluczona z dostępu do środków publicznych.

Gdzie można dostać pożyczkę płynnościową?
W każdym z województw w Polsce są instytucje, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i zajmują się finansowaniem pożyczek płynnościowych. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów na dzień 1 października  :
    woj. kujawsko-pomorskie – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,
    woj. lubelskie – Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego,
    woj. lubuskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
    woj. łódzkie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
    woj. małopolskie – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju", Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,
    woj. opolskie, dolnośląskie – Fundacja Rozwoju Śląska,
    woj. podlaskie – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,
    woj. pomorskie – Santander Leasing SA,
    woj. śląskie – Fundusz Górnośląski SA,
    woj. świętokrzyskie, podkarpackie – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR,
    woj. warmińsko-mazurskie – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego,
    woj. wielkopolskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
    woj. zachodniopomorskie – Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
Na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego znajduje się lista instytucji finansujących, która aktualizowana jest na bieżąco.

DF

fot. UE / 

Źródło:
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki