REKLAMA

REMAK: Zawarcie Umowy.

2021-07-13 10:55
publikacja
2021-07-13 10:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zawarcie Umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”, ”Wykonawca”), informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z Doosan Lentjes GmbH, której przedmiotem jest budowa kotła na paliwo odpadowe w zakresie montażu: części ciśnieniowej, systemu podawania i spalania paliwa, urządzeń około kotłowych w Olsztynie (dalej: ”Umowa”, „Kontrakt”).

Wartość wynagrodzenia za wykonanie przez Spółkę przedmiotowego zadania, nieuwzględniająca wszystkich opcji wynosi 17.861.767,83 zł netto (równowartość 3.920.579,43 euro netto). Termin rozpoczęcia prac w ramach zadania – od sierpnia 2021 roku, a jako przewidywany termin zakończenia prac wskazano październik 2022r.

Łączna wysokość kar umownych została ograniczona do 10% wartości Kontraktu netto. Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach Umowy została ograniczona do 100% wartości Kontraktu netto, ograniczeniu nie podlegają szkody wyrządzone umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa i szkody na osobie. Strony Umowy wyłączyły odpowiedzialność za utracone korzyści.

Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-07-13 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki