REKLAMA

RELPOL: Zawiadomienie o przekroczeniu 5 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2021-07-05 15:51
publikacja
2021-07-05 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 05.07.2021 roku otrzymał zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie przekroczenia przez zarządzane przez niego fundusze (QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO) progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Relpol S.A.
Przekroczenie ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Relpol nastąpiło na wskutek zawarcia w dniu 30.06.2021 r. przez Fundusze transakcji zakupu akcji Spółki Relpol na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
Przed transakcją Fundusze posiadały łącznie 433.218 akcji Spółki Relpol, które stanowiły 4,51% jej kapitału zakładowego i uprawniały do 433.218 głosów na WZ oraz reprezentowały 4,51% ogólnej liczby głosów na WZ Relpol S.A.
Po transakcji, na dzień 01.07.2021 r. Fundusze zarządzane przez QUERCUS posiadały łącznie 508.218 akcji Spółki, które stanowiły 5,29% kapitału zakładowego Relpol S.A. oraz uprawniały do wykonywania 508.218 głosów na WZ, co odpowiadało 5,29% ogólnej liczby głosów na WZ.
QUERCUS Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało również, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje spółki Relpol.
Fundusze nie zawierały umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
QUERCUS TFI wraz z zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 ustawy o ofercie.
Ogólna liczba akcji Spółki i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 9.609.193.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki