REKLAMA

RAWLPLUG: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2021-06-21 15:34
publikacja
2021-06-21 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy_czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) ustaliło liczbę członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 6 osób oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję część jej dotychczasowych Członków, tj. Krystynę Koelner, Tomasza Mogilskiego, Zbigniewa Stabiszewskiego, Włodzimierza Frankowicza oraz Janusza Pajkę. ZWZ powołało także nowego Członka Rady Nadzorczej Annę Piotrowską - Kus. Jednocześnie ZWZ wybrało Panią Krystynę Koelner na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.
Spółka informuje ponadto, iż ZWZ odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Pamułę w związku ze złożoną rezygnacją z pełnionej funkcji o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o złożonych przez jej Członków oświadczeniach stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Życiorysy członków Rady Nadzorczej.pdfŻyciorysy członków Rady Nadzorczej.pdf Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki