R22 S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Vercom S.A. o podziale zysku za 2019 rok obrotowy oraz skupie akcji własnych w celu umorzenia

2020-05-12 13:41
publikacja
2020-05-12 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-12
Skrócona nazwa emitenta
R22 S.A.
Temat
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Vercom S.A. o podziale zysku za 2019 rok obrotowy oraz skupie akcji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu "Spółka" informuje, że w dniu 12.05.2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki zależnej Vercom S.A. („Vercom”).

ZWZ Vercom podjęło między innymi uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 r. w wysokości 14,86 mln zł i przeznaczeniu 10,33 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy Vercom oraz przeznaczeniu 4,53 mln zł na kapitał zapasowy.

ZWZ Vercom podjęło uchwałę o wypłacie i wysokości dywidendy w łącznej kwocie 10.327.572,00 złotych, tj. 69,5% zysku netto za rok obrotowy 2019 Vercom. Termin wypłaty dywidendy ZWZ Vercom ustaliło na dzień 15.05.2020 roku.

Obecnie Spółka posiada 71,65% akcji Vercom, w związku z podjętymi przez ZWZ Vercom uchwałami Spółka otrzyma w drodze dywidendy kwotę 7 281 972,00 zł.

Ponadto ZWZ Vercom podjęło uchwałę o skupie 11.529 akcji własnych Vercom od R22 S.A. za wynagrodzeniem w wysokości 382,47 zł za jedną akcję, tj. łącznym wynagrodzeniem w wysokości 4.409.496,63 złotych. Zgodnie z decyzją ZWZ Vercom, nabyte akcje własne Vercom zostaną niezwłocznie umorzone. W wyniku skupu akcji własnych Vercom i ich umorzenia udział Spółki w akcjonariacie Vercom spadnie z 71,65% do 70,51%.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-12 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki