REKLAMA

QUARTICON S.A.: Informacja o nowych umowach handlowych na rynku czeskim i słowackim

2020-08-31 16:36
publikacja
2020-08-31 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Informacja o nowych umowach handlowych na rynku czeskim i słowackim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2020 r. Emitent podpisał dwie umowy na dostarczanie technologii opartej na sztucznej inteligencji automatyzujących sprzedaż w sklepach internetowych (silnik personalizowanych rekomendacji, Smart Search) z partnerskimi firmami UrbanStore s.r.o. działającymi na rynkach czeskim, słowackim oraz chorwackim (umowa została zawarta na okres 12 miesięcy) oraz analogiczną umowę z CS Apparel Group a.s. obsługującą sprzedaż dla marek UnderArmour (underarmour.cz/) i GAP (gapstore.cz) na terytorium Czech i Słowacji (umowa została zawarta na okres 6 miesięcy).

Łączna szacunkowa wartość ww. umów włącznie z umowami na dostarczanie podobnego pakietu produktów z dwoma sklepami internetowymi działającymi na rynku czeskim i słowackim tj. vybaveniprouklid.cz oraz nabbi.sk (umowy na 12 miesięcy) podpisanymi w sierpniu bieżącego roku wynosi 176 tys. PLN (40k EUR) rocznie.

Warunki realizacji ww. umów, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto w dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2020 r. Spółka rozszerzyła współpracę z platformą sklepową Shoptet co umożliwia sprzedaż rozwiązań Emitenta w modelu SaaS na obsługę rynku węgierskiego (kolejny rynek po czeskim i słowackim).

Dzięki ww. umowom podpisanym na rynku na rynku czeskim i słowackim QuarticOn staje się coraz większym dostawcą usług na rynku Europy południowo wschodniej z zakresu wsparcia e-commerce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board of QuarticOn S.A. (Company, Issuer) informs that today,
i.e. on August 31, 2020, the Issuer has signed two contracts for the
providing of technology based on artificial intelligence that automate
sales in online stores (personalized recommendation engine, Smart
Search) with partner companies UrbanStore s.r.o. operating on the Czech,
Slovak and Croatian markets (the contract was concluded for a period of
12 months) and a similar contract with CS Apparel Group a.s. handling
sales for UnderArmor (underarmour.cz/) and GAP (gapstore.cz) in the
Czech Republic and Slovakia (the contract was concluded for a period of
6 months).


The total estimated value of the above-mentioned contracts, including
contracts for the supply of a similar package of products with two
online stores operating on the Czech and Slovak markets, i.e.
vybaveniprouklid.cz and nabbi.sk (contracts for 12 months), signed in
August this year, amount to PLN 176 k PLN (40k EUR) per year.


The conditions for the implementation of the above-mentioned contracts,
including the possibility of withdrawing from it or breaching its terms,
do not differ from the terms commonly used for this type of contract.


In addition, today i.e. on August 31, 2020, the Company has expanded its
cooperation with the Shoptet store platform, which enables the sale of
the Issuer's business solutions in the SaaS model to serve the Hungarian
market (another market after the Czech and Slovak).


Due to contracts signed on the Czech and Slovak markets, QuarticOn is
becoming an increasingly large provider of e-commerce support services
on the South-Eastern European market.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2020-08-31 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki