REKLAMA

QUARTICON: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce / The second call for shareholders to submit share in the form of a paper document

2020-10-15 14:12
publikacja
2020-10-15 14:12
POLISH VERSION:
Zarząd QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie [Spółka, Emitent], działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.], niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Emitenta serii D wyemitowanych w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji tych akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do środy) w godzinach 10.00 – 17:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny Emitent informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji serii D wydanych przez Emitenta w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

ENGLISH VERSION:

Management Board of QuarticOn S.A. with its seat in Warsaw [Company, Issuer], acting pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Code of Commercial Companies and certain other acts [Journal of Laws No. of 2019, item 1798, as amended], hereby calls on all shareholders of the Company who own series D shares issued in the form of a paper document to submit their share documents in the Company in order to dematerialize these shares and register them with the Central Securities Depository of Poland.

Share documents should be submitted to the Issuer's seat in Warsaw, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warsaw, Poland, on business days (Monday to Wednesday) from 10.00 a.m. to 5.00 p.m.

The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder.

Taking into account the current legal status, the Issuer informs that the binding force of the series D share documents issued by the Issuer in the form of a document will expire by operation of law on March 1, 2021.

This tender offer is the second of five required by law.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki