REKLAMA
WEBINAR

Marże z „1” na początku. Banki mocniej promują kredyty hipoteczne

Michał Kisiel2022-05-11 06:00, akt.2022-05-17 10:57analityk Bankier.pl
publikacja
2022-05-11 06:00
aktualizacja
2022-05-17 10:57

Wnioskujących o kredyty hipoteczne ubywa, a banki bardziej konserwatywnie podchodzą do badania zdolności klientów. W tej sytuacji jednym z niewielu dostępnych narzędzi konkurencyjnej walki stają się promocyjne cenniki. Sprawdziliśmy, co proponują kredytodawcy w maju.

Marże z „1” na początku. Banki mocniej promują kredyty hipoteczne
Marże z „1” na początku. Banki mocniej promują kredyty hipoteczne
fot. Kevin George / / Shutterstock

Kwiecień, zgodnie z przewidywaniami, okazał się momentem zwrotnym w najnowszej historii rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Wejście w życie nowych zaleceń nadzoru finansowego dotyczących zasad badania zdolności kredytowej było czynnikiem, który na krótko podbił zainteresowanie finansowaniem w marcu, gdy banki dopiero dostosowywały się do rekomendacji. W kwietniu popyt „oczyścił się” z tego jednorazowego impulsu. W efekcie znacząco spadł ruch u kredytodawców.

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Biuro Informacji Kredytowej w kwietniu 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK-u zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 38,8 proc. w porównaniu do kwietnia 2021 r. Aplikacje złożyło łącznie 28 tys. klientów. Liczba ta robi wrażenie, jeśli porównamy ją z zeszłorocznymi kwietniowymi wynikami, kiedy wnioski złożyło 51 tys. potencjalnych kredytobiorców. Spadła także (w ujęciu miesiąc do miesiąca) średnia kwota wnioskowanego kredytu. Wskaźnik ten wyniósł niemal 354 tys. zł.

W otoczeniu wysokich i rosnących stóp procentowych banki sięgają po jeden z niewielu dostępnych instrumentów walki konkurencyjnej – obniżki cen. Prezentujemy przegląd akcji promocyjnych prowadzonych przez kredytodawców.

Alior Bank – promocje dla wybranych miast

Alior Bank rozszerzył zestaw promocji. Do akcji „Własne M w stolicy i okolicy” dołączyła promocja „Własne M w Krakowie i okolicy”. Klienci nabywający nieruchomości w wymienionych miastach oraz kilkunastu gminach i powiatach w aglomeracjach warszawskiej i krakowskiej mogą liczyć na specjalne warunki finansowania.

Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a maksymalna – 3 mln zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania i nie podwyższa marży w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, ponadto nie jest wymagany dodatkowy cross sell, tj. zakup ubezpieczenia na życie. Wnoszący wkład własny w wysokości przekraczającej 20 proc. mogą liczyć na marżę na poziomie 1,99 pp. Dla pozostałych kredytobiorców stawka wynosi 2,19 pp. Dostępny jest również wariant kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem przez 7 lat.

Oferty specjalne w Banku Pekao

Bank Pekao przygotował propozycję dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Oferta będzie dostępna do 16 maja 2022 r. Klienci mogą liczyć na specjalną stawkę marży - od 1,74 pp. przy wkładzie własnym minimum 20 proc. Przy skorzystaniu z ubezpieczenia spłaty kredytu stawka prowizji może zostać obniżona do 0 proc.

W tym samym okresie dostępne są dwa warianty kredytu hipotecznego z promocyjną marżą:

 • kredyt z ubezpieczeniem spłaty, z prowizją 0 proc. oraz marżą od 1,79 pp. dla wkładu własnego co najmniej 20 proc;
 • kredyt bez ubezpieczenia, z prowizją 1,99 proc. oraz marżą od 1,94 pp. dla wkładu własnego co najmniej 20 proc.

Kilka opcji w PKO BP

PKO Bank Polski przygotował kilka specjalnych promocyjnych ofert dla kredytobiorców hipotecznych. Wybierający ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od utraty pracy mogą liczyć na zerową stawkę prowizji. Klienci posiadający Kartę Dużej Rodziny otrzymają propozycję prowizji obniżonej o połowę w stosunku do standardowej oferty. Do 30 czerwca 2022 r. niższe jest także o 0,5 pp. oprocentowanie kredytów z okresowo stałą stawką.

W ofercie Własny Kąt Pakiet przy skorzystaniu z rachunku osobistego, ubezpieczenia utraty pracy na 4 lata, karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie w pierwszym roku marża jest obniżona do poziomu 1,1 pp.

„Spełnij marzenia” w mBanku

Akcja promocyjna mBanku pod nazwą „Spełnij marzenia edycja 6” trwa do 30 maja 2022 r. Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

 • przystąpią do ubezpieczenia na życie,
 • posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,
 • wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 1,46 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 1,96 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

 • przystąpią do ubezpieczenia na życie,
 • posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,
 • wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 1,65 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 2,16pp. (niższy wkład własny).

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

 • 1,76 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,
 • 2,26 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 2 pp.

Podane wyżej stawki marż promocyjnych obowiązują do 11 maja. Warto zwrócić uwagę, że mBank obniżył wartości w kwietniu, „obcinając” 0,15 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w mBanku

„Wymarzone M z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 8” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą w mBanku, która trwa do 30 maja 2022 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 8,24 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 8,74 proc. dla pozostałych zobowiązań.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 8,43 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 8,94 proc. (dla niższego wkładu własnego).

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 8,54 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 9,04 proc. (niższy wkład własny).

„Na dobry początek” w ING Banku Śląskim

W ING Banku Śląskim do 13 czerwca trwa akcja promocyjna pod szyldem „Na dobry początek”. Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

Kredytobiorcy mogą wybierać pomiędzy dwoma wariantami kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem:

 • „Łatwy start” z marżą 1,64 pp. i prowizją 0 proc.;
 • „Lekka rata” z marżą 1,59 pp. i prowizją 1 proc.

W Banku BPS trwa promocja „Intensywnie Zielona”

Bank BPS kontynuuje akcję pod nazwą „Intensywnie Zielona”, obniżce uległy jednak promocyjne stawki, a prowizję ścięto do zera. Kredytodawca proponuje kilka wariantów oferty, w tym specjalny bonus dla kupujących lub budujących nieruchomość, której roczne zapotrzebowanie na energię (do ogrzewania i wentylacji) nie przekracza 40 kWh/m kw.

W pierwszym scenariuszu wymagane jest posiadanie przez cały okres kredytowania konta osobistego VIP Konto i wykupienie pakietu ubezpieczenia nieruchomości. Marża wynosi 1,87 pp., a prowizja 0 proc.

W drugim scenariuszu dodatkowym wymaganiem jest posiadanie przez cały okres kredytowania karty kredytowej Mastercard World. Marża wynosi 1,77 pp., a prowizja 0 proc.

W trzecim scenariuszu dodatkowo kredytobiorca opłaca ubezpieczenie na życie z oferty banku przez minimum pięć lat. Marża kredytowa wynosi 1,67 pp., a prowizja 0 proc.

Ekologiczny bonus to zerowe oprocentowanie przez pierwsze pół roku kredytowania oraz zerowa prowizja i marża na poziomie 1,67 pp. Można z niego skorzystać przy wymaganiach takich jak w trzecim z wymienionych wyżej scenariuszy (konto, karta kredytowa, ubezpieczenia nieruchomości i na życie).

Kredytobiorcy mogą także skorzystać z ofert z okresowo stałym przez 5 lat oprocentowaniem. Stawki wynoszą odpowiednio dla trzech wymienionych scenariuszy 8,20 proc., 8,10 proc. i 8 proc.

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje, jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (15)

dodaj komentarz
inwestor.pl
Marże spadają, bo zarabiają na wysokich stopach procentowych. Policz redaktorze czy koszt całego kredytu spada, ale wtedy bank nie zapłaci za artykuł sponsorowany.
daniel_1
Chuck'a Norris'a na reklamę i gawiedź będzie się ustawiać w kolejce po kredyty!
lukaszslask
Ale ja nikomu nie bronie kupowac drogich nieruchow,tylko za gotowke,a nie z moich czy waszych ciezko odlozonych zaskorniakow,jak jakiegos Prezia stac na sklase to niech kupuje tylko,zeby potem po trzech latach leasingu nie stalo to nie sprzedawalne autko pod bankiem i nie gnilo,a ja za konto dostane oplate 100zl i 5 za przelew…a Ale ja nikomu nie bronie kupowac drogich nieruchow,tylko za gotowke,a nie z moich czy waszych ciezko odlozonych zaskorniakow,jak jakiegos Prezia stac na sklase to niech kupuje tylko,zeby potem po trzech latach leasingu nie stalo to nie sprzedawalne autko pod bankiem i nie gnilo,a ja za konto dostane oplate 100zl i 5 za przelew…a jako akcjonariusze tych bankow chyba tez nie chcemy ryzykowac wlasnym majatkiem,zeby dewelopre Arkadiusz ze szczecina ubieral sie w berlinie i jezdzil ferarka
Niech sprzedaje za 20 tys m2 i niech ktos sobie to kupuje,tylko z wlasnych,a nie z naszych….
lukaszslask
Najwazniejsze,zeby banki zaczely udzielac hipotek na maksymalnie 5 tys m2,a nie tj teraz liczac zdolnosc i niewazne co za ile ktos kupuje…typu kawalerka 30m2 za 0,5mln….
Jak ktos chce apartment pod Wawelem lub w Sopocie za 20 tys m2,to niech kupuje z oszczednosci….
A deweloperzy dopasuja sie do 5-6tys m2,wystarczy,ze wezma
Najwazniejsze,zeby banki zaczely udzielac hipotek na maksymalnie 5 tys m2,a nie tj teraz liczac zdolnosc i niewazne co za ile ktos kupuje…typu kawalerka 30m2 za 0,5mln….
Jak ktos chce apartment pod Wawelem lub w Sopocie za 20 tys m2,to niech kupuje z oszczednosci….
A deweloperzy dopasuja sie do 5-6tys m2,wystarczy,ze wezma faktury z 2017-18 roku…fabryki styropianu tez sie w koncu dopasuja,a jak nie to niech sprzedaja do afryki,bo europy juz na ich ceny nie stac….
zoomek
Nie można ludziom zabraniać kupować drogo - na tym polega wolność. Im bardziej sie zadłużą ponad siły tym szybciej zbankrutują i pęknie bania na nieruchach.
olmert odpowiada zoomek
Jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie zanim wyplenisz ludziom zamordyzm z czerepów odziedziczony po nieboszczce PRL :)
mohel
dobra marża to taka w okolicach 1% a do tego nieopakowana w pseudo-ubezpieczenia podważające koszty, ja w artykule żadnej promocji nie widzę a poprzez chore warunki oceny ryzyka kredytobiorca jest przywiązany do swojego banku jak chłop pańszczyźniany do pana …
zoomek
Na prawdziwie wolnym rynku nie określa się z góry poziomu marży. Możesz komuś pomóc i na 20 lat dać ze 300 tys bez marży albo z marżą 0,1% - chcesz? Będziesz jeszcze lepszy.
olmert
Okazuje się, że naganiać można nawet w czasie ewidentnego zastoju ... gdzie jest Wielgo jak go potrzeba?

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki