REKLAMA
BADANIE

Prezes Obajtek ogłasza strategię PKN Orlen. Rekordowa dywidenda z rekordowych zysków

Michał Kubicki2023-02-28 12:59, akt.2023-02-28 18:44redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-02-28 12:59
aktualizacja
2023-02-28 18:44

Prezentacja zaktualizowanej strategii rozwoju PKN Orlen była najważniejszym wydarzeniem dla przebiegu wtorkowej sesji na GPW. Konferencja pt. „Strategiczne kierunki rozwoju połączonego koncernu multienergetycznego” z udziałem prezesa Daniela Obajtka przyniosła informacje o rekordowych nakładach inwestycyjnych i najwyższej jak dotąd dywidendzie dla akcjonariuszy. Reakcja rynku okazała się mocno popytowa. Kurs zyskał 5,74 proc., przy najwyższych obrotach na giełdzie.

Prezes Obajtek ogłasza strategię PKN Orlen. Rekordowa dywidenda z rekordowych zysków
Prezes Obajtek ogłasza strategię PKN Orlen. Rekordowa dywidenda z rekordowych zysków
fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Szczegóły inwestycji w ramach nowej strategii, jak i aktualne cele biznesowe oraz informację o podziale zysku i wypłacie dywidendy prezentowała wtorkowa konferencja „Strategiczne kierunki rozwoju połączonego koncernu multienergetycznego”. Przed wydarzeniem, spółka opublikowała raport ESPI z opisem celów i założeń. Prezentacja strategii dostępna jest na stronie spółki w zakładce dotyczącej relacji inwestorskich

"Ta strategia to nie tylko rozwój, ale także miejsca pracy, czysta energia i sojusze gospodarcze dotyczące bezpieczeństwa Polski" - powiedział podczas konferencji prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

Rekordowa dywidenda

Koncern przygotował nową politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.

Ma być to nie mniej niż dywidenda "bazowa gwarantowana", której poziom został ustalony na 4,00 PLN na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 PLN na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej gwarantowanej w skali dekady o 49 proc.

Zarząd podjął decyzję w ramach aktualizacji Strategii, by wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku w wysokości 5,50 PLN na jedną akcję - napisano w komunikacie. 

Aktualizacja Strategii Grupy ORLEN 2030

Jeśli zostanie wypłacona, będzie to najwyższa dywidenda na akcję, jaką otrzymają akcjonariusze PKN Orlen. Stopa dywidendy wg kursu z poniedziałku 27 lutego wyniesie 8,7 proc. W sumie na dywidendę za 2022 r. zarząd chce przeznaczyć 6,4 mld zł. 

"Dzielimy się zyskami z akcjonariuszami i chcemy być firmą atrakcyjną dla inwestorów" - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. 

"W tym roku, ponieważ był on bardzo dobry, rekomendujemy wypłatę dywidendy 5,50 zł na akcję. To jest w sumie 6,4 mld zł, a połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa" - dodał. 

Bankier.pl

Ostateczna rekomendacja co do sposobu podziału zysku za 2022 rok wraz z proponowanymi datami dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy zostanie opublikowana przez spółkę w dniu podjęcia przez zarząd finalnej decyzji w tej kwestii, co będzie wiązało się z zatwierdzeniem jednostkowego raportu rocznego - czytamy w komunikacie. 

Rekordowe inwestycje i ambitne cele 

Spółka zakłada wzrost EBITDA w 2030 roku do poziomu ok. 60 mld zł z poziomu ok. 30 mld zł w 2021 roku. Natomiast skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 wyniesie ponad 400 mld zł" - poinformował Orlen w aktualizacji strategii. PKN Orlen planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2023-2030 około 320 mld zł - wynika ze zaktualizowanej strategii Orlenu.

  • W segmencie wydobycie i obrót gazem planowane do 2030 roku nakłady inwestycyjne mają sięgnąć 70 mld zł.
  • W segmencie rafinerii inwestycje sięgną 60 mld zł, z czego 25 mld zł na inwestycje zielone, w petrochemii 40 mld zł, z czego 5 mld zł na inwestycje zielone.
  • W energetyce konwencjonalnej i sieci nakłady CAPEX sięgną 65 mld zł, w tym 15 mld zł koncern przeznaczy na inwestycje zielone.
  • Nowa energetyka, odnawialne źródła energii - 70 mld zł.
  • Inwestycje w detal to 15 mld zł, z czego 5 mld zł to inwestycje zielone.
Aktualizacja Strategii Grupy ORLEN 2030

Jak podano, strategia zakłada realizację ponad 10 mld zł synergii wynikających głównie ze zrealizowanych przez PKN Orlen transakcji przejęć i połączeń, w tym połączenie z Grupą Lotos, PGNiG oraz przejęcie kontroli kapitałowej nad Energą

"Realizacja inicjatyw w ramach strategii umożliwi podwojenie zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej Orlen w 2030 roku, do poziomu ok. 60 mld zł z poziomu ok. 30 mld zł w 2021 roku. Natomiast skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 wyniesie ponad 400 mld zł" - napisano.

Nowe cele na 2030 r. to moce przerobowe rafinerii działających w ramach grupy na poziomie ok. 42 mln ton ropy naftowej rocznie, ok. 3,8 GW mocy zainstalowanej w jednostkach parowo-gazowych (CCGT), sieć sprzedaży detalicznej licząca 3,5 tys. stacji paliw, ponad 9 GW mocy zainstalowanych w OZE, produkcja ponad 3 mln ton rocznie biopaliw i ponad 1 mld m sześc. biogazu, ponad 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej, ponad 12 mld m sześć. łącznego wydobycia gazu w Polsce i za granicą.

Dodatkowo strategia przewiduje ponad 130 tys. ton rocznie produkcji odnawialnego wodoru, ok. 300 MW mocy zainstalowanej w reaktorach jądrowych SMR, rozbudowa infrastruktury do wychwytywania CO2. do ok. 3 mln t rocznie.

Finansowanie, dług i zeroemisyjność

Jak podano, spółka w ramach realizacji strategii będzie korzystać ze zróżnicowanych źródeł finansowania, w tym z zielonego i zrównoważonego oraz alternatywnych źródeł.

"Chcemy finansować inwestycje z bieżących środków. Będziemy uważnie zarządzać zadłużeniem, podtrzymujemy cel, żeby nie przekroczyć wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 2-2,5x. Chcemy wyjść na rynki obligacji, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Chcemy zwiększać udział finansowania zielonego i zrównoważonego" - powiedział Michał Perlik dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami PKN Orlen podczas konferencji.

"W czerwcu zapadają nam euroobligacje o wartości 750 mln euro. Zastanawiamy się nad ich refinansowaniem. Jeśli warunki rynkowe będą się nadal tak poprawiać, jak do tej pory, to nie wykluczamy, że w tym roku wyjdziemy z emisją w ramach programu emisji euroobligacji o wartości 5 mld euro" - powiedział Perlik, cytowany przez PAP.  

"Planowane jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie maksymalnym 2,0-2,5x oraz koncentracja na projektach inwestycyjnych zapewniających koncernowi dwucyfrowy wskaźnik ROACE w horyzoncie trwania strategii. Strategia zakłada, że możliwości finansowe grupy kapitałowej Orlen do 2030 roku wyniosą ponad 575 mld zł, na co składać się będzie planowany skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie ponad 400 mld zł, dodatkowa pojemność dłużna w wysokości ok. 125 mld zł oraz dostępne alternatywne sposoby finansowania w kwocie ok. 50 mld zł" - napisano w komunikacie.

Aktualizacja Strategii Grupy ORLEN 2030

Strategia wyznacza cele w zakresie dekarbonizacji i neutralności emisyjnej. Do 2030 zakłada się spadek emisji CO2 w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25 proc. w odniesieniu do roku bazowego 2019, obniżenie intensywności emisji w segmencie energetyki o 40 proc., a po 2030 r. zakończenie produkcji energii z węgla do 2035 r.

PKN Orlen przewiduje w aktualizacji strategii 120 mld zł tzw. inwestycji zielonych do 2030 r.

Obajtek zapowiada obniżkę cen gazu

Cena gazu sprzedawanego dla tzw. klientów cennikowych, m.in. piekarni, zostanie od 15 marca obniżona o ponad 50 proc. do 353 zł z 650 zł za jedną MWh - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Ma ona objąć ok. 130 tys. użytkowników. 

Jak tłumaczył Obajtek, ceny gazu nie można było obniżyć wcześniej, gdyż były bardzo wysokie, a PKN płacił za jedną MWh nawet 1500 zł.

"To jest normalną rzeczą, że musimy to przełożyć na klienta. Nie możemy budować straty, ale wspólnie z naszymi finansistami podpowiedzieliśmy rozwiązanie obrotowi detalicznemu. Osobiście im to podpowiedziałem. To jest kwestia przesunięcia gazu, którego się zakontraktowało, bo zdecydowanie większych cenach a z zakup nowego gazu po zdecydowanie niższych cenach" - powiedział Obajtek

Podatki, rosyjska ropa i reakcja inwestorów

Tak duże inwestycje to według analityków cytowanych przez „Puls Biznesu” próba zabezpieczenia się przed ewentualnym wprowadzeniem podatku od zysków nadzwyczajnych. Michał Kozak z DM Trigon uważa, że budżet Orlenu na inwestycje jest ambitny, ale widzi w nim głównie „plan ochronny” przed wspomnianym „windfall tax”.

W kontekście PKN Orlen w sobotę, 25 lutego, na rynek napłynęły informacje o wstrzymaniu przez Rosję dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”. "Mały, ale tani - taki był ostatni kontrakt Orlenu na dostawę rosyjskiej ropy do Polski. Rosja odcięła dostawy, ale załatanie dziury nie będzie problemem. Rafinerie Orlenu w Czechach nadal kupują surowiec w Rosji" – pisała z kolei Magdalena Graniszewska na łamach "Pulsu Biznesu". 

W piątek, 24 lutego, spółka poinformowała, że połączona Grupa Orlen (PKN Orlen, Energi, Lotosu oraz PGNiG) wypracowała w czwartym kwartale 2022 przychody na poziomie 102,3 mld zł i zysk netto w wysokości 8,1 mld zł. W całym roku przychody sięgnęły 278,5 mld zł, a zysk netto 21,5 mld zł. Z uwzględnieniem przejęć Lotosu i PGNiG było to 35,46 mld zł.

Raport finansowy PKN Orlen z najlepszymi wynikami w historii nie spotkał się jednak z entuzjastycznym przyjęciem przez inwestorów, którzy przecenili akcje spółki po publikacji danych o 2,55 proc. Udział walorów PKN Orlen w WIG20 jest największy ze wszystkich składowych portfela, dlatego kurs spółki jest również istotny z punktu widzenia najważniejszego indeksu na GPW.

Reakcja inwestorów na prezentowaną strategię PKN Orlen i słowa prezesa Obajtka była tym razem mocno popytowa. Jeszcze przed konferencją ok. godz. 13.10 kurs spółki był lekko pod kreską o 0,1 proc. przy drugich obrotach na rynku (25 mln zł). Na koniec sesji akcje Orlenu zdrożały o 5,74 proc. przy 421,6 mln zł obrotu istotnie przyczyniając się do wzrostu WIG20 o 1,49 proc.

Źródło:
Michał Kubicki
Michał Kubicki
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Absolwent finansów i rachunkowości na UMCS w Lublinie. W czasie studiów zainteresował się giełdą i rynkami finansowymi, które to zainteresowania rozwinął na SGH w Warszawie na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Na co dzień obserwuje notowania warszawskiej giełdy, by przekazać czytelnikom portalu najważniejsze informacje z parkietu oraz przybliżyć istotne wiadomości ze spółek. tel.728 927 242

Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (130)

dodaj komentarz
vacarius
Zrób z akcjonariuszy swoich wspólników w okradaniu Polaków a będą ciebie popierać. Tak jak beneficjenci mopsów, 13 i 14 emerytur.
the_truth
Polaku zobacz prosze ile PKN ORLEN zaplacil podatku (MILIARDY pln) a ile Niemieckie T-MOBILE albo Francuskie ORANGE - ZERO zl !!!

ps. Po to tuba propagandowa TVN oglupia aby te koncerny (reklamodawcy) placily ZERO podatku w Polsce !
adi44
"Podobnie z programem Navigator, który został zastąpiony przez Vitay."
- bzdura kompletna, Navigator pozostał w Lotosie a zatem jest to MOL obecnie, punkty tam zostały, żadnej migracji, zastąpienia przez Vitay nie ma
blesso
Orlen
Rok 2019 - Marża netto 4% ; marża operacyjna 5%
Rok 2022 - Marża netto 12% ; marża operacyjna ~ 16%

Jeżeli mówimy o detalu, to chcę bardzo mocno podkreślić – nie łupimy kierowców ( Obajtek -2022)

max5000
PO chciało sprzedać Orlen i Lotos ruskim. O marionetce Tusk ruskie gazety pisały nasz człowiek w Warszawie. A dzięki Pawlakowi który podpisał kontrakt z gazpromem na 30 lat bez negocjacji ceny mieliśmy najdroższy gaz w Europie z jednego kierunku bez dywersyfikacji. Tak PO dbało o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Eksperci TVN tusk PO chciało sprzedać Orlen i Lotos ruskim. O marionetce Tusk ruskie gazety pisały nasz człowiek w Warszawie. A dzięki Pawlakowi który podpisał kontrakt z gazpromem na 30 lat bez negocjacji ceny mieliśmy najdroższy gaz w Europie z jednego kierunku bez dywersyfikacji. Tak PO dbało o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Eksperci TVN tusk vision network i gazety wyborczej Michnika
iluminata_4
Tej przykrej PRAWDY środowiska platformy niemieckiej nie chcą uznawać!

Powiązane: Fuzja Orlenu i Lotosu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki