REKLAMA

PiS chce wyłączenia odpowiedzialności karnej za działania podczas epidemii

2020-08-12 15:52
publikacja
2020-08-12 15:52
PiS chce wyłączenia odpowiedzialności karnej za działania podczas epidemii
PiS chce wyłączenia odpowiedzialności karnej za działania podczas epidemii
fot. ArtMediaFactory / / Shutterstock

"Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, a bez tego naruszenia podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby utrudnione" – brzmi przepis zaproponowany w projekcie posłów PiS.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma już numer druku.

"Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione” - głosi proponowane brzmienie artykułu.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej, jaką jest COVID-19, wymaga szczególnych rozwiązań. Standardowe działania podejmowane przez osoby wykonujące czynności mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pozostają bowiem – jak oceniono - niewystarczającym środkiem do skutecznego przeciwdziałania tej chorobie.

Autorzy regulacji podnoszą, że wiedza o COVID-19 jakkolwiek coraz większa, wciąż jest niedostateczna, aby móc przewidzieć każdy aspekt walki o zdrowie i życie zakażonych.

"W stanie epidemicznym powodowanym COVID-19 niejednokrotnie niezbędne staje się zatem inicjowanie nagle działań ponadstandardowych, trudnych do pogodzenia z obowiązkami służbowymi i obowiązującym stanem prawnym, a jednocześnie niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu" – wskazano w uzasadnieniu.

Celem ustawy – jak wyjaśniono - jest wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność, a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.

Konstrukcja proponowanego kontratypu – jak wskazano - nawiązuje do konstrukcji stanu wyższej konieczności. "Wymagane jest bowiem spełnienie zasady subsydiarności, tj. stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanego celu w inny sposób nie było możliwe lub było istotnie zagrożone. W proponowanym rozwiązaniu uwzględniono również kryterium interesu społecznego" - podniesiono w uzasadnieniu.

Proponowany przepis – jak zauważono - znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego przepisu.

W projekcie ustawy przewidziano także przedłużenie obowiązywania przepisu stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. „Rozwojowy charakter walki z pandemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania dynamicznych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii, muszą mieć swoją podstawę prawną i legitymizować pierwszeństwo dążenia do ochrony życia ludzkiego nad niekiedy negatywne skutki podjętych działań” - wskazano w uzasadnieniu.

Termin wejścia w życie ustawy określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mhr/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (118)

dodaj komentarz
specjalnie_zarejestrowany2
Oho trolle Dupaszenki już zbierają listę nicków do nalotu ZOMO o 5 rano.
meryt
andrzejsebastiand "Skończ usprawiedliwiać korupcję i niegospodarność naszej władzy."

Merytorycznie jesteś przygotowany?
Z kontroli z końca 2015 r.
"praktyki odsprzedaży urządzeń mobilnych (telefonów, tabletów, notebooków) bez usunięcia przetwarzanych na nich danych służbowych (pkt 57]"
"naruszenia
andrzejsebastiand "Skończ usprawiedliwiać korupcję i niegospodarność naszej władzy."

Merytorycznie jesteś przygotowany?
Z kontroli z końca 2015 r.
"praktyki odsprzedaży urządzeń mobilnych (telefonów, tabletów, notebooków) bez usunięcia przetwarzanych na nich danych służbowych (pkt 57]"
"naruszenia zasady konkurencyjności naborów na stanowiska niebędące stanowiskami wyższymi w służbie cywilnej, w szczególności w zakresie ocen spełnienia wymogów przez kandydatów (pkt 82]"
" istotnego wzrostu wydatków na krajowe podróże służbowe (pkt 11]"
"niegospodarnego korzystania przez 2 doradców z Gabinetu Politycznego z przyznanych limitów transferu danych na urządzeniach mobilnych (telefonach i tabletach), co wygenerowało dodatkowe wysokie koszty usług telekomunikacyjnych (147.033 zł)sfinansowane ze środków publicznych (pkt. 51-53),niegospodarnej odsprzedaży telefonów służbowych niektórym członkom Kierownictwa Kancelarii (pkt 58), choć łączna kwota zaniżenia nie była wysoka w stosunku do budżetu (5.431 zł), to nieprawidłowość jest istotna z uwagi na jej charakter,"

https://epf.org.pl/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/spr_DRUK_wewKPRM_kprm.pdf


Na przykładzie KPRM, o czym pisałeś.
2011
Dochody: 36 938,5 tys. zł (budżetowe)
Wydatki: 126 647,2 tys. zł

2018
Dochody: 1 478 920,1 tys. zł, tj. 99,9% - dywidendy wpłacone przez 13 spółek
Wydatki: 342 516,6 tys. zł

2018 r. KPRM
"Głównym źródłem zrealizowanych dochodów (1 478 920,1 tys. zł, tj. 99,9%) były dywidendy wpłacone przez 13 spółek, w tym przez:
- PZU SA (738 043,2 tys. zł),
- PKN ORLEN SA (353 130,6 tys. zł),
- PKO Bank Polski SA (202 355,4 tys. zł). "

"W 2018 r. wydatki budżetu państwa w części 16 zostały zrealizowane w kwocie 342 516,6 tys. zł, co stanowiło 93,7% planu po zmianach. W porównaniu do roku 2017 (z przeniesionymi do części 16 wydatkami zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa w kwocie 10 179,6 tys. zł) wydatki wzrosły
o 138 922,4 tys. zł, tj. o 68,2%. Wzrost w odniesieniu do 2017 roku wynikał głównie z:
- dotowania nowoutworzonych podmiotów: NIW, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej
im. Wacława Felczaka (dalej: Instytut WPW), Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Instytutu Europy Środkowej (łącznie 86 929,0 tys. zł);
- zlecania przez Prezesa Rady Ministrów, w trybie art. 11b udpp, organizacjom pozarządowym oraz uprawnionym podmiotom, większej liczby zadań publicznych (zwiększenie wydatków
o 27 258,2 tys. zł);
- wniesienia wkładu pieniężnego, stanowiącego kapitał zakładowy spółki celowej, utworzonej w celu zapewnienia przygotowania i realizacji Programu Wieloletniego, dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego (10 000,0 tys. zł);
- poniesienia wydatków związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (2014,5 tys. zł);
- przeniesienia do części 16 niektórych planowanych wydatków, w tym kwot wynagrodzeń z części 18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 34 Rozwój regionalny (1647,1 tys. zł)."

"praktyki odsprzedaży urządzeń mobilnych (telefonów, tabletów, notebooków) bez usunięcia przetwarzanych na nich danych służbowych (pkt 57]"
https://epf.org.pl/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/spr_DRUK_wewKPRM_kprm.pdf

https://www.nik.gov.pl/plik/id,20718.pdf
+ Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 16
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

"andrzejsebastiand2020-06-15 12:36
Nikt nie zabrania być bogatym, problem polega na wykorzystaniu aparatów
państwowych by nim się stać. Zobaczcie sobie na wzrost wydatków kancelarii rady ministrów na podstawie kontroli NIK. Między rokiem 2011 a 2015 koszt wzrósł z 126,6 do146,8mln natomist między 2015 a 2018 koszt wzrósł z 146,8 do 346,5mln! Jest to wzrost ponad 2- krotny o 195,7mln zł dojna zmiana nic więcej. Nepotyzm, kolesiostwo i korupcja."
wektorwg
e-meryt
Grupa Tauron zysk za 2011 - 1 239,4 mln zł
Grupa Tauron Strata za 2019 - 11 mln zł
wektorwg
Rozumiem że teraz jest inaczej. Misiewicze nie piastują stanowisk. Nie następuje ciągła rotacja na wysokich stanowiskach w SSP. A prezesem Orlen jest fachowiec z branży?
A może kapitalizacja SSP bije rekordy? Nie, oczywiście dla was pisowscy nie ma strat, są tylko ujemne zyski. Obecne straty za 2019 to własnie wynik
Rozumiem że teraz jest inaczej. Misiewicze nie piastują stanowisk. Nie następuje ciągła rotacja na wysokich stanowiskach w SSP. A prezesem Orlen jest fachowiec z branży?
A może kapitalizacja SSP bije rekordy? Nie, oczywiście dla was pisowscy nie ma strat, są tylko ujemne zyski. Obecne straty za 2019 to własnie wynik PiS-owskiego zarządzania. We wrześniu już będzie po górnictwie... Pytanie kiedy sprzedadzą Orlen. Bo zakup Lotos i Energi służył tylko i wyłącznie zakopaniu dziur w budżecie wywołanych rozdawnictwem PiS
meryt odpowiada wektorwg
wektorwg
"Grupa Tauron zysk za 2011 - 1 239,4 mln zł
Grupa Tauron Strata za 2019 - 11 mln zł"

Nie policzyłeś podmiotów z 2011, które wchodzą w skład Tauron w 2019 r.
marian_evangelista
Większość komentarzy to maksymalny wku.rw na to co robi ten rząd. Pro-rządowi nie mają nawet argumentów by z tym dysktować więc zostaje im tylko marna łapka w dół. W myśl zasady by krytyka rządu nie miała za dużego poparcia. Ten artykuł bezlitośnie to obnaża. Wiec jak jeden z drugim nie widzą tu trollingu to dalsza Większość komentarzy to maksymalny wku.rw na to co robi ten rząd. Pro-rządowi nie mają nawet argumentów by z tym dysktować więc zostaje im tylko marna łapka w dół. W myśl zasady by krytyka rządu nie miała za dużego poparcia. Ten artykuł bezlitośnie to obnaża. Wiec jak jeden z drugim nie widzą tu trollingu to dalsza dyskusja jest stratą czasu.
specjalnie_zarejestrowany2
Spodziewasz się że pisowskie trolle będą pisać komentarze po marne 50 groszy za posta, podczas gdy Szumowski wyprowadza setki milionów?
meryt
marian_evangelista2020-08-13 11:53
'Większość komentarzy to maksymalny wku.rw na to co robi ten rząd."

Lista powtarzających się komentujących - konkurencji politycznej:

anna_domagalczyk
killgore
mikroprzedsiebiorca
sammler
bt5
jes
samsza
chudyjakszkapa
fakty
obiektywny_komentator
specjalniezarejestrowany2
marianpazdzioch
anty12
sturmbannfuhrer_brunner
wektorwg
drzaraza
znawca_wszystkiego
pstrzezek
marxs
gregzacha
karbinadel
jarekzbyszek
onlyv8engine
carlito1
mmonline420
antykomuch
mareknast
wyrobnik
marian_evangelista2020-08-13 11:53
'Większość komentarzy to maksymalny wku.rw na to co robi ten rząd."

Lista powtarzających się komentujących - konkurencji politycznej:

anna_domagalczyk
killgore
mikroprzedsiebiorca
sammler
bt5
jes
samsza
chudyjakszkapa
fakty
obiektywny_komentator
specjalniezarejestrowany2
marianpazdzioch
anty12
sturmbannfuhrer_brunner
wektorwg
drzaraza
znawca_wszystkiego
pstrzezek
marxs
gregzacha
karbinadel
jarekzbyszek
onlyv8engine
carlito1
mmonline420
antykomuch
mareknast
wyrobnik
1984
jkl777
krrzysiek2
shadow_xx
andregru
keks
trybuch
masekrut555
1a2b
krokus12
_jasko
andrzejsebastiand
marianpazdzioch odpowiada meryt
Widzę jestem na jakiejś liście. "Konkurecji politycznej" nawet xd Robi się coraz ciekawiej. Białoruś taka.
meryt odpowiada marianpazdzioch
Jasna krytyka polityczna konkurencji...

marianpazdzioch 2020-08-13 08:12
"Pisowska trolnia tylko ośmiesza się. Co oni chcą tą toporną manipulacją łapkami osiągnąć? Przecież tego portalu nie czytają stare babki nie odróżniające debetu od bidetu. Tylko utwierdzają o ponadprzecietnej szkodliwości kaczyzmu."

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki