REKLAMA
WEBINAR

PZU zmieni się w spółkę dywidendowo-wzrostową, chce budować grupę bankową (opis)

2016-08-24 09:12
publikacja
2016-08-24 09:12

PZU planuje zmianę profilu ze spółki czysto dywidendowej na spółkę dywidendowo-wzrostową, chce utrzymywać ROE na poziomie 18 proc. PZU chce budować grupę bankową, która znajdzie się w pierwszej piątce banków w Polsce z aktywami ponad 140 mld zł - poinformował PZU w strategii do 2020 roku.

"Przedstawiona w niniejszym dokumencie Strategia Grupy PZU zakłada fundamentalną zmianę profilu Grupy ze spółki czysto dywidendowej na spółkę dywidendowo-wzrostową, realizującą ambitne projekty zwiększenia wartości przychodów oraz zysku netto, przy wykorzystaniu siły kapitałowej Grupy PZU" - napisano w strategii.

PZU chce utrzymywać wskaźnik wypłacalności Solvency II dla grupy PZU na poziomie nie niższym niż 200 proc.

W założeniach polityki kapitałowej i dywidendowej spółka zakłada zatrzymanie części skonsolidowanych zysków grupy na finansowanie inicjatyw wzrostowych (projekt bankowy, akwizycje na rynku TFI, akwizycje zagraniczne). Opcjonalnie, w zależności od potrzeb wynikających z akwizycji spółka zakłada emisję długu podporządkowanego.

"W przypadku braku wykorzystania zatrzymanego kapitału na rozwój, zostanie on zwrócony akcjonariuszom" - napisano w strategii.

Spółka podała, że kluczowe zmiany - w stosunku do poprzedniej strategii - dotyczą zwiększenia nacisku na rentowność działalności podstawowej grupy i w tym redukcję kosztów stałych o 400 mln zł w ciągu 3 lat, przyspieszenia wzrostu grupy PZU, w tym rozwoju segmentu zdrowie oraz inwestycje i ujęcie w strategii planu w zakresie inwestycji w sektor bankowy oraz zwiększenia roli innowacyjności.

Redukcja kosztów wynikać ma w głównej mierze wynikała z wykorzystania wdrożenia platformy Everest oraz usprawnienia procesów operacyjnych, w tym automatyzacji.

"Chcemy rozwijać działalność w Polsce i na rynkach zagranicznych, na których już jesteśmy obecni. Równocześnie, aby zapewnić możliwość dalszego wzrostu wartości PZU, będziemy realizować ambitne projekty rozwojowe. Będziemy rosnąć w szczególności w obszarach opieki zdrowotnej oraz zarządzania aktywami - powiedział cytowany w komunikacie Michał Krupiński, prezes PZU.

PZU planuje utrzymać rentowność ROE na poziomie 18 proc., osiągnąć poziom 100 mld zł aktywów pod zarządzaniem, w tym 50 mld zł aktywów klientów zewnętrznych.

Planowany jest wzrost przychodów PZU Zdrowie z 260 mln zł w 2015 roku do 1 mld zł w 2020 roku i założona jest budowa grupy bankowej, która znajdzie się w pierwszej piątce banków w Polsce z aktywami o wartości ponad 140 mld zł.

Spółka planuje zakup placówek medycznych o stabilnej rentowności, zakłada, że do 2020 roku wydatki akwizycyjne wyniosą w tym segmencie 330 mln zł.

"W przypadku pojawiania się atrakcyjnych opcji inwestycyjnych, dopuszcza się akwizycje banków o charakterystyce uzasadniającej brak integracji w ramach segmentu bankowego Grupy" - napisano w strategii.

Ubezpieczyciel poinformował, że dzięki przeprowadzonej konsolidacji oraz realizacji synergii kontrybucja filaru bankowego do wyniku Grupy PZU w 2020 roku powinna wzrosnąć do 450 mln zł.

PZU podało, że będzie poszukiwało możliwości tworzenia wartości dodanej poprzez przejęcia spółek ubezpieczeniowych dopuszcza potencjalnie akwizycje podmiotów z sektora pozaubezpieczeniowego (np. spółek asset management).

PZU podało, że utworzy nowe marki ubezpieczeniowe w Polsce, dzięki którym chce poprawić swoją pozycję konkurencyjną w wybranych grupach klientów.

Poniżej wybrane, kluczowe wskaźniki z opublikowanej w środę strategii PZU na lata 2016-2020

                         2015   2020
ROE                        18%   18%

Ub. Majątkowe Udział w rynku 33,9% 35% Wskaźnik mieszany 94% 92%

Ub. na życie Liczba klientów 11,4 mln 11 mln Marża w ub. grupowych i IK 22,4% > 20%

Inwestycje Aktywa pod zarządzaniem 25,3 mld 50 mld Wynik netto z zarządzania aktywami 92,4 mln 200 mln

Zdrowie Przychody 259,5 mln 1 mld Marża EBITDA 3,9% 12%

Bankowość Aktywa 40 mld 140 mld Wynik finansowy netto przypisany Grupie PZU 0 450 mln

Cele grupowe Solvency II 285% >200% Uproduktowienie klienta detalicznego 1,49 1,64

(PAP)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki