PROTEKTOR: Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

2019-04-16 17:08
publikacja
2019-04-16 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-16
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zmiany w Zarządach Spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że:

w dniu 16 kwietnia 2019 roku, podjęto uchwałę o zmianie w składzie Zarządu Inform Brill GmbH z siedzibą w St. Ingbert, wpisanej do rejestru handlowego sądu Amtsgericht Saarbrücken pod nr HRB 32553 (dalej: INFORM). Na podstawie uchwały Jedynego Wspólnika INFORM, tj. Emitenta, z dnia 16.04.2019 roku oraz w związku z dokonaniem w dniu 16.04.2019 roku czynności notarialnych przed notariuszem w Niemczech, ze składu Zarządu INFORM ze skutkiem na dzień 16.04.2019 r. odwołany został Pan Sławomir Baniak;

oraz

w dniu 16 kwietnia 2019 roku, nastąpiła zmiana w składzie Zarządu ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH z siedzibą w St. Ingbert, wpisanej do rejestru handlowego sądu Amtsgericht Saarbrücken pod nr HRB 32581 (dalej: ABEBA). Na podstawie uchwały Jedynego Wspólnika ABEBA, tj. Emitenta, z dnia 16.04.2019 roku oraz w związku z dokonaniem w dniu 16.04.2019 roku czynności notarialnych przed notariuszem w Niemczech, w skład Zarządu ABEBA, w tym do pełnienia funkcji Członka Zarządu, z dniem 16.04.2019 roku został powołany Pan Dietmar Hauch (dokumenty oczekują na rejestrację w Sądzie niemieckim);

oraz

w dniu 16 kwietnia 2019 roku, nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Inform Brill GmbH z siedzibą w St. Ingbert, wpisanej do rejestru handlowego sądu Amtsgericht Saarbrücken pod nr HRB 32553 (dalej: INFORM). Na podstawie uchwały Jedynego Wspólnika INFORM, tj. Emitenta, z dnia 16.04.2019 roku oraz w związku z dokonaniem w dniu 16.04.2019 roku czynności notarialnych przed notariuszem w Niemczech, w skład Zarządu INFORM, w tym do pełnienia funkcji Członka Zarządu, z dniem 16.04.2019 roku został powołany Pan Thomas Stein (dokumenty oczekują na rejestrację w Sądzie niemieckim).

Pan Dietmar Hauch rozpoczął pracę w ABEBA w 1996 r. Pan Dietmar Hauch od początku swojej kariery był odpowiedzialny za cały dział finansowy spółek ABEBA i INFORM. Od 2010 r. Pan Hauch ponosi odpowiedzialność za cały sektor finansowy ww. spółek.

Thomas Stein rozpoczął pracę w INFORM w 2000 roku. Pan Thomas Stein w trakcie swojej kariery zajmował się planowaniem, projektowaniem oraz realizacją koncepcji informatycznej obejmującej całą spółkę oraz wszystkich aplikacji i urządzeń wspomagających procesy biznesowe w spółce. Od wielu lat Pan Stein jest odpowiedzialny za planowanie i zarządzanie projektami wewnątrz- i międzyresortowych.

W opinii Zarządu Emitenta zarówno Pan Dietmar Hauch, jak i Pan Thomas Stein przyczynią się do dalszej poprawy efektywności funkcjonowania obszarów, za które są odpowiedzialni w Spółkach Grupy Emitenta.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-16 Andrzej Filip Wojciechowski Prezes Zarządu
2019-04-16 Sławomir Baniak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki