REKLAMA

PRÓCHNIK: Uzupełnienie raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

2018-11-15 09:01
publikacja
2018-11-15 09:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Opinia_RN_do_opinii_Audytora.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
Uzupełnienie raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Próchnik S.A. w upadłości (dalej Spółka, Emitent) w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 01.10.2018 roku raportu półrocznego za I połowę 2018 roku, oraz uzupełnienia ww. raportów w dniu 17.10.2018 roku w załączeniu, w uzupełnieniu ww. raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymaną w dniu wczorajszym:

1. Opinie Rady Nadzorczej odnoszącą się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego odmowy wyrażenia wniosku o półrocznym sprawozdaniu finansowym (oświadczenie wymagane na podstawie §68 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

Załączniki
Plik Opis
Opinia RN_do opinii Audytora.pdfOpinia RN_do opinii Audytora.pdf Opinia RN do opinii Audytora

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-15 Katarzyna Uszak Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki