POLNORD: wyniki finansowe

2020-07-15 23:25
publikacja
2020-07-15 23:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Polnord_1Q2020r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego skon. spr. fin. Dane dotyczące pozycji bilansowych prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019
I. Przychody ze sprzedaży 4 191 45 879 953 10 675
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 84 2 887 19 672
III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej (61 198) (6 684) (13 920) (1 555)
IV. Zysk (strata) brutto (53 022) (5 812) (12 060) (1 352)
V. Zysk (strata) netto (53 525) (5 420) (12 175) (1 261)
VI. Kapitał własny 431 410 350 460 94 767 82 297
VII. Zobowiązania długoterminowe 128 047 164 243 28 128 38 568
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 483 223 477 747 106 149 112 187
IX. Aktywa trwałe 431 305 450 648 94 744 105 823
X. Aktywa obrotowe ( w tym przeznaczone do sprzedaży) 611 375 541 802 134 300 127 228
XI. Suma aktywów 1 042 680 992 450 229 044 233 052
Dane dotyczące skróconego jedn. spr. fin. Dane dotyczące pozycji bilansowych prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019
XII. Przychody ze sprzedaży 5 354 5 619 1 218 1 307
XIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 354 5 619 1 218 1 307
XIV. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej (42 091) (3 729) (9 574) (868)
XV. Zysk (strata) brutto (41 169) 1 997 (9 364) 465
XVI. Zysk ( strata) netto (42 712) 1 997 (9 715) 465
XVII. Kapitał własny 420 518 328 755 92 375 77 200
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 115 504 150 844 25 372 35 422
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 321 565 360 741 70 638 84 711
XX. Aktywa trwałe 471 493 492 912 103 572 115 748
XXI. Aktywa obrotowe ( w tym przeznaczone do sprzedaży) 386 094 347 429 84 812 81 585
XXII. Suma aktywów 857 587 840 341 188 385 197 333
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Polnord 1Q2020r.pdfGK Polnord 1Q2020r.pdf Skonsolidowany Raport za 1Q2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-15 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2020-07-15 Péter Bódis Członek Zarządu
2020-07-15 Marcin Gomoła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki