2,4800 zł
-1,98% -0,0500 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Zawarcie znaczącej umowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Miastem Konin („Zamawiający”) a konsorcjum w skład którego wchodzą: Spółka (jako lider konsorcjum) oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta, partner konsorcjum) („Infrastruktura”, łącznie jako „Wykonawca”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą „Budowa połącznia ul. I.Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” („Zadanie”).
Wynagrodzenie za wykonanie Zadania wynosi 72.440.687,64 PLN brutto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała po wykonaniu określonych w Umowie elementów Zadania. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się zrealizować Zadanie do 16 września 2021 roku.
Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przewidziane w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto.
Na podstawie Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 10 lat, za wyjątkiem m.in. zieleni, oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego. Wykonawca udzielił niezależnie rękojmi za wady. Okres rękojmi pokrywa się z okresem gwarancji jakości.
Strony przewidziały umowne prawo odstąpienia od Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.