REKLAMA
PIT 2023

POLENERGIA: PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE KONTYNUACJI PROJEKTU BADAWCZO - ROZWOJOWEGO

2023-11-22 16:01
publikacja
2023-11-22 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-22
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE KONTYNUACJI PROJEKTU BADAWCZO - ROZWOJOWEGO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z 23 września 2022 r. w sprawie zawarcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru w ramach konkursu Nowe technologie w zakresie energii I („Projekt") („Umowa o dofinansowanie”), Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje o podjęciu decyzji, po dokonaniu ewaluacji Projektu oraz uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, o kontynuacji Projektu i przystąpieniu do realizacji jego drugiej fazy.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 23 września 2022 r. przez Emitenta, jako lidera konsorcjum, spółkę zależną Emitenta – Polenergię Elektrociepłownię Nowa Sarzyna sp. z o.o. („ENS”) oraz Politechnikę Wrocławską („Konsorcjum”). Realizacja Projektu podzielona jest na trzy fazy. Pierwsza, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2022 została zakończona – NCBR podjęło decyzję o rekomendowaniu Projektu do przejścia z fazy pierwszej do fazy drugiej.

Na datę niniejszego raportu Konsorcjum zakłada, że przewidywany łączny koszt wydatków ponoszonych w ramach II fazy Projektu wyniesie ok. 14,2 mln zł (kwota pochodzić będzie z kwoty dofinansowania zawnioskowanego w ramach drugiej fazy Projektu oraz środków własnych Grupy Polenergia). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym integralną część Umowy o dofinansowanie, dotacja w fazie drugiej dotyczy kosztów planowanych do poniesienia przez ENS oraz Politechnikę Wrocławską. Ostateczna wartość dofinansowania w fazie drugiej będzie zależna od faktycznie poniesionych kosztów w związku z realizacją Projektu. Planowany termin zakończenia fazy drugiej Projektu to 31 października 2025 r.

Uprawnienie do dalszego uzyskania dofinansowania w ramach Umowy o dofinansowanie (w związku z realizacją fazy trzeciej Projektu) jest uzależnione od uzyskania pozytywnego wyniku w ramach selekcji po weryfikacji fazy drugiej Projektu oraz zatwierdzenia wniosków o płatność.

Emitent zastrzega, że po zakończeniu drugiej fazy Projektu dokona ewaluacji Projektu i podejmie decyzję w sprawie jego dalszej realizacji w trzeciej fazie i sposobu finansowania, co może wymagać uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

Szczegółowe warunki Umowy o dofinansowanie zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 30/2022 i pozostają bez zmian.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2023-11-22 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki