REKLAMA

PME SA: Terminy publikacji raportów okresowych PME S.A. w roku obrotowym 2019

2019-01-30 16:39
publikacja
2019-01-30 16:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PME SA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych PME S.A. w roku obrotowym 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PME S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż raporty okresowe w 2019 roku będą przekazywane w następujących terminach:
1. Raporty kwartalne:
- za I kwartał 2019 roku - 23 maja 2019 roku
- za III kwartał 2019 roku - 21 listopada 2019 roku
2. Raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 25 wrzesień 2019 roku
3. Raport roczny za 2018 rok - 25 kwietnia 2019 roku
Zarząd PME S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 512) w związku z § 80 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-30 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki