REKLAMA

PLN słabszy w ramach konsolidacji

2016-11-30 08:06
publikacja
2016-11-30 08:06

Komentarz PLN:PLN słabszy w ramach konsolidacji

Poranny, środowy handel na rynku walutowym przynosi kontynuację stabilizacji PLN w relacji do zagranicznych dewiz. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,4347 PLN za euro, 4,1661 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,1154 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,2020 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,595% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku polskich aktywów przyniosło spadki na FX oraz FI. W przypadku waluty było to osłabienie w ramach lokalnych zakresów konsolidacji, niemniej w dalszym ciągu nastroje wokół PLN pozostają negatywne. W trakcie wczorajszej sesji agencja Fitch zdecydowała się na obniżenie prognozy PKB dla Polski za 2016r. do 2,7% . Jest to kolejna instytucja (po OECD), która w ostatnich dniach zareagowała na niedawne, słabsze odczyty makro z krajowej gospodarki. Dzisiaj poznamy wstępny odczyt PKB za III kw. z rozbiciem dynamik, co pozwoli ocenić czy za spowolnieniem wzrostu faktycznie stoi mocne wyhamowanie inwestycji. Nie zmienia to jednak faktu, iż na rynku widoczne są obawy o kondycję krajowej gospodarki. W przypadku potwierdzenia (tych obaw) w danych za IV kw. możemy być świadkami powrotu spekulacji wokół polityki monetarnej (dot. obniżek) RPP. W przypadku rynku FI obserwowaliśmy ponowny wzrost rentowności i lokalne maksima w rejonie 3,62%. W dużej
mierze była to tradycyjnie reakcja na ruchy na rynkach bazowych. Kluczową kwestią pozostają tutaj dane makro z USA, które rozpatrywane będą przez pryzmat polityki FED oraz prognoz co do wpływu działań D. Trumpa na inflację. W szerszym ujęciu lokalnie PLN pozostaje słabszy na tle koszyka CEE, niemniej to nastroje na rynkach bazowych są kluczowe dla wyceny złotego.

W trakcie dzisiejszej sesji poza ww. wstępnym odczytem PKB za III kw. inwestorzy poznają również szybki szacunek inflacji CPI za listopad. Rynek spodziewa się spadku presji deflacyjnej i wskazanie na poziomie 0,0% r/r. Odczyt zgodny z oczekiwaniami oznaczałby utrzymanie prawdopodobieństwa scenariusza osiągniecia dodatnich wartość inflacji na przełomie grudzień/styczeń. Na szerokim rynku warto dzisiaj bliżej przyjrzeć się potencjalnej decyzji OPEC w zakresie ograniczenia produkcji. Rynek generalnie nie spodziewa się, aby kartel wypracował wspólnej stanowisko tej sprawie, niemniej podbicie zmienności na ropie może przełożyć się również na pozostałe aktywa na rynku.

Z rynkowego punktu widzenia aktualne osłabienie PLN mieści się w ramach konsolidacji w zakresie 4,41-4,56 EUR/PLN. Analogiczny scenariusz obserwujemy na zestawieniu USD/PLN, gdzie zakres konsolidacji wynosi 4,14-4,2 PLN. W szerszym ujęciu nastroje wokół PLN w dużej mierze zależeć będą od sytuacji na rynku bazowym, niemniej wydaje się, iż do końca roku powinniśmy być świadkami wygenerowania korekty wzrostowej na wycenie PLN.

Konrad Ryczko

Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego
kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Specyfikacja i skład publikowanych instrumentów, w tym indeksów walutowych jest dostępna na stronie:

http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=981#demo

Źródło:
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki