REKLAMA
WEBINAR

PLAY2CHILL S.A.: Raport w sprawie transakcji zawartych na akcjach Spółki w związku z pozyskaniem przez Spółkę nowego inwestora oraz emisją akcji Spółki w ramach kapitału docelowego

2021-08-24 18:09
publikacja
2021-08-24 18:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-24
Skrócona nazwa emitenta
PLAY2CHILL S.A.
Temat
Raport w sprawie transakcji zawartych na akcjach Spółki w związku z pozyskaniem przez Spółkę nowego inwestora oraz emisją akcji Spółki w ramach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PLAY2CHILL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI 9/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r., w którym informował o wyrażeniu zgody na dokonanie przez akcjonariusza PlayWay S.A. („PlayWay”) pożyczki 286.999 akcji Spółki („Akcje”), objętych zobowiązaniem typu lock-up, raportu nr ESPI 10/2021 uzupełniającego treść raportu ESPI 09/2021 oraz w nawiązaniu do raportu EBI 12/2021 informującego o skorzystaniu przez Zarząd Spółki z uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyjaśnia co następuje.

Umowa pożyczki akcji Spółki zawarta przez PlayWay z nowym inwestorem, tj. spółką Black Swan Capital sp. z o.o. („Inwestor”), o której Zarząd informował w dniu 19 sierpnia 2021 r., jak i emisja akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym informowano w treści raportu nr EBI 12/2021 są elementami transakcji, mającej na celu jak najszybsze i jak najbardziej efektywne pozyskanie kapitału do Spółki i są powodowane okolicznością, iż wśród inwestorów większym zainteresowaniem cieszą się akcje już uprzednio wprowadzone do obrotu, a zatem posiadające wyższy stopień płynności.

Zarząd zgodził się bowiem na zdjęcie lock-upu w odniesieniu do części akcji posiadanych przez PlayWay (raport ESPI 09/2021) i ich pożyczkę na rzecz Inwestora, wyłącznie pod warunkiem zobowiązania się Inwestora do objęcia akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (raport EBI 12/2021 ) oraz ich odsprzedaży na rzecz podmiotów uprzednio zaakceptowanych przez Spółkę i już wcześniej zainteresowanych nabyciem płynnych akcji Spółki. W konsekwencji w dniu 23 sierpnia 2021 r., w późnych godzinach wieczornych, Zarząd Spółki przekazał Inwestorowi listę 8 podmiotów uprawnionych do odkupu część akcji posiadanych przez Inwestora, a pozyskanych na podstawie wskazanej powyżej umowy pożyczki. Transakcje odsprzedaży zostaną zawarte na podstawie umów cywilnoprawnych, rozliczanych poza obrotem zorganizowanym.

Jednocześnie wskazać należy, iż zwrot pożyczki akcji przez Inwestora spółce PlayWay nastąpi po wprowadzeniu akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, zaś niezwłocznie po zwrocie akcji spółce PlayWay, zostaną one ponownie objęte umową lock-up, ukształtowaną na zasadach analogicznych, jak obowiązujące w ramach umowy o czasowym ograniczeniu zbywalności akcji, o której Spółka informowała raportem ESPI 2/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. W efekcie ilość akcji posiadanych przez PlayWay jak również ilość akcji objętych umową lock-up pozostanie bez zmian w stosunku do daty sprzed realizacji opisanej niniejszym raportem transakcji.

Zarząd informuje, że wyłącznym celem realizowanej transakcji jest pozyskanie finansowania, niezbędnego między innymi dla realizacji zamierzeń związanych z premierą Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną bowiem na marketing produkcji oraz na działania zmierzające ku przyspieszeniu prac nad kolejnymi grami, jakie będą prowadzone przez zespoły zlokalizowane poza aglomeracją warszawską.

O kolejnych etapach transakcji Zarząd będzie informował rynek na bieżąco, przekazując odpowiednie raporty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-24 Tomasz Róziecki Prezez Zarządu
2021-08-24 Paweł Flanc Wiceprezes Zarządu
2021-08-24 Paweł Brągoszewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki