82,10 zł
1,28% 1,04 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-08
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 8 stycznia 2018 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Asfalt Sp. z o.o. („ORLEN Asfalt”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Asfalt zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1468 090218 o łącznej wartości emisji 10 000 000 PLN, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 8 stycznia 2018 roku
- Data wykupu: 9 lutego 2018 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 853,50 PLN.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Asfalt.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PKN ORLEN’s subsidiary – ORLEN Asfalt – has purchased bonds issued by
PKN ORLENRegulatory announcement no 5/2018 dated 8 January 2018Polski
Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to
optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital
Group, on 8 January 2018 PKN ORLEN issued short term bonds to its
subsidiary, ORLEN Asfalt Sp. z o.o. („ORLEN Asfalt”). The bonds were
issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN
and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used
for managing the working capital of ORLEN Capital Group.The
bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 15 January
2015 (Journal of Laws, 2015 point 238) in Polish zlotys, as bearer,
dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of
the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased
today by ORLEN Asfalt were issued by PKN ORLEN with the following issue
conditions:Series: ORLEN1468 090218; value of the bond issue PLN 10
000 000 composed of 100 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per
bond.- Date of issue: 8 January 2018- Redemption date: 9
February 2018- Yield on bonds: based on market conditions, unit
nominal price amounted to PLN 99 853.50.PKN ORLEN owns 100% of
the registered capital of ORLEN Asfalt.See also: regulatory
announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-08 Wojciech Jasiński Prezes Zarządu
2018-01-08 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

    Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl