REKLAMA

PHARMENA S.A.: Kandydaci do Rady Nadzorczej

2022-06-23 13:32
publikacja
2022-06-23 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
220623_PHR_Kandydaci_RN_informacje.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Kandydaci do Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PHARMENA S.A. ("Spółka, Emitent") informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zarząd zgłosił Pana Jacka Dauenhauer, Panią Agnieszkę Dziki, Pana prof. dr hab. Jerzego Gębickiego, Panią Annę Janicką, Pana Zbigniewa Molendę, Pana Jacka Szwajcowskiego jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, iż dokonał oceny w/w kandydatów pod kątem pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ustalił, że w/w kandydaci spełniają te wymogi.

Życiorysy i oświadczenia w/w kandydatów stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
220623_PHR_Kandydaci_RN_informacje.pdf220623_PHR_Kandydaci_RN_informacje.pdf 220623_PHR_Kandydaci_RN_informacje

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Konrad Palka Prezes Zarządu
2022-06-23 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki